Middelharnis - Op de vergadering van de ASDGO (Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee) op 24 oktober 2017, 19:30 uur, in de raadszaal van het Rondeel aan de Dwarsweg te Middelharnis, komt Anja Machielsen een spreekbeurt houden over sociale kwetsbaarheid van ouderen. Anja Machielse is bijzonder hoogleraar, lees hieronder verder.

Lezing Anja Machielsen

‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek is gericht op ouderen die minder goed in staat zijn om met de complexiteit van het dagelijkse leven om te gaan. Vragen over sociale kwetsbaarheid, relationele betrokkenheid en zingeving staan daarbij centraal. Uitgangspunt van haar onderzoek is de alledaagse betekenisgeving en het handels- en oordeelsvermogen van de (kwetsbare) ouderen zelf.

Agenda vergadering Adviesraad d.d. 24-10-2017

 1. Opening
 2. Gastspreker; Anja Machielse
 3. Vaststelling agenda
 4. Mededelingen: Reactie gemeente ontslag R.de Haan
 5. Ingekomen/Uitgaande stukken: zie lijst
 6. Kandidaten Adviesraad, algemeen
 7. Routing adviesaanvraag voor werkgroep of incidenteel
 8. Communicatie onderling. Routing verslagen
 9. Vergaderschema 2018
 10. Jaarplan 2018. Eventuele aanvulling werkgroepen
 11. Begroting 2018
 12. Aftreden Sylvia Verwijs per 31-12-2017
 13. Opvolging penningmeester
 14. Rapportage werkgroepen
 15. Verslag vergadering ASDGO d.d. 29-8-2017
 16. Verslag vergadering DB: d.d. 9-10-2017
 17. Verslag vergadering TO: d.d. 18-10-2017
 18. Paulina .nu
 19. Omgevingswet
 20. Afscheid Jantine de Kuijper
 21. Rondvraag

Sluiting