Goeree-Overflakkee - "Een goed en sociaal beleid op Goeree Overflakkee? Meepraten en verantwoordelijk willen nemen? Dan willen we graag van uw expertise gebruik maken; bekijk onderstaande vacature!"Zo doet de Adviesraad een oproep aan bewoners van het eiland Goeree-Overflakkee, om op deze wijze de diverse groepen op het eiland een stem te geven. Dit gebeurt door gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Goeree Overflakkee. Lees hieronder de vacature verder en kijk waarbij u en jij een steentje kunnen bijdragen aan een beter Goeree-Overflakkee.

"Wil u als lid meedenken in de Adviesraad zelf? Gesprekken hierover met de Adviesraad vinden plaats in de eerste week van oktober 2017. U voldoet aan de volgende voorwaarden: heeft affiniteit en/of ervaring met de beleidsterreinen van de wet Werk en Bijstand, de Jeugdwet en/of de WMO. Levert een bijdrage aan de adviezen aan het college van B&W en de gemeenteraad over de Participatie, de Jeugdwet of de WMO. Participeert binnen één of meerdere werkgroepen (mantelzorg en ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, verslavingszorg, jeugdzorg, wonen en leefbaarheid en participatie) binnen het sociaal domein en de hieruit voortkomende werkzaamheden’. Heeft een relevant netwerk en/of is in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.Kan uit de voeten met de computer en/of iPad. Is een teamspeler, kan motiveren en enthousiasmeren. Woont op Goeree-Overflakkee en is betrokken bij de samenleving. Kan beleidsmatig adviseren (detailinformatie vertalen naar algemene adviezen, verschillende –soms tegenstrijdige- geluiden samenvoegen tot een eenduidig advies). Vertegenwoordigt geen persoonlijk of zakelijk belang; is niet verbonden aan partijen waarmee de gemeente binnen het kader van de WMO, wet Werk en Bijstand en Jeugdwet contracten zou kunnen afsluiten. Wil tijd investeren (ca. 2 á 4 uur per week). Is bereid zich, in principe, voor 4 jaar te verbinden aan de Adviesraad."

"Voor meer informatie en een uitgebreide profielschets van de functie kunt u altijd de website van de Adviesraad bekijken (www.asdgo.nl). U kunt ook telefonisch contact opnemen met leden van de sollicitatiecommissie; Marjo van Maurik, tel. 06 549 35 452 of Greet Karssies van Houwelingen, tel. 06 338 227 01. Geïnteresseerd ? U kunt reageren tot uiterlijk 22 september 2017. Uw motivatiebrief met CV kunt u per e-mail richten aan info@asdgo.nl. Per post: secretariaat Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee, t.a.v. Sollicitatie Commissie. Amaliapad 73 , 3251 AA Stellendam. Volg ons ook op Twitter en Facebook."


Dit is een betaalde vacature. Ook goed, veel en voordelig gezien worden op en rond Goeree-Overflakkee? Stuur een mailtje naar info@koolemediaservice.nl