Op vrijdagmorgen 1 augustus 2011 om 10:00 uur ging de pilot met de Rapid Responder van start. De officiële aftrap werd gedaan in aanwezigheid van burgemeester G.J. van de Velde - de Wilde op het gemeentehuis van Goedereede.

Door de inzet van deze speciale ambulancevoertuigen is de benodigde medische zorg eerder ter plaatse en verbetert de aanrijdtijd.

Ons eiland Goeree-Overflakkee vraagt speciale aandacht. Het is een dunbevolkt, langgerekt gebied waar ambulances doorgaans lange afstanden afleggen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk dat een ambulance binnen vijftien minuten op een adres is dat zich op één van beide uiteinden van het eiland (gemeenten Goedereede en Oostflakkee) bevindt. Door de inzet van Rapid Responders is de benodigde medische zorg eerder ter plaatse. De Veiligheidsregio koos Goedereede en Oude- Tonge als standplaatsen voor deze speciale ambulancevoertuigen. De standplaats in Dirksland blijft ongewijzigd. Door deze verbeterde spreiding is de hulp eerder ter plaatse, vooruitlopend op eventuele reguliere ambulancezorg. Wanneer de meldkamer bij de melding inschat dat de patiënt vervoerd moet worden naar een zorginstelling, worden tegelijkertijd een Rapid Responder en een reguliere ambulance naar het incident gestuurd.

Er zijn twee typen Rapid Responders: de motorambulance en de monolance. De monolance is een personenauto, voorzien van alle benodigde medische zorg. De motorambulance vindt vooral zijn meerwaarde in het drukke verstedelijkte gebied. In het landelijke, dunbevolkte gebied van Goeree-Overflakkee wordt de monolance ingezet. De monolance heeft vergeleken met de motorambulance het voordeel dat deze onder alle weersomstandigheden kan rijden.

Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond arriveert gemiddeld 92% van alle spoedritten binnen de norm van vijftien minuten responstijd op de plaats van bestemming. Dit is een goede prestatie. Goeree- Overflakkee blijft op dit moment ver achter bij het regionale gemiddelde. Door de inzet van Rapid Responders is de benodigde medische zorg eerder ter plaatse en verbetert de responstijd. Deze pilot maakt onderdeel uit van de evaluatie van het Spreiding en Beschikbaarheidsplan.

Binnen het samenwerkingsverband AZRR leveren de ambulancediensten van de VRR en de BIOS-groep allebei hun aandeel in de pilot. Het streven is om voor de pilot gezamenlijk met de

brandweer gebruik te gaan maken van de bestaande huisvesting. De BIOS-groep zorgt vanuit het standplaatsgebied Dirksland voor de operationele invulling van de pilot door het faciliteren van de voertuigen en de bemensing. De meldkamer speelt een cruciale rol als regisseur bij de inzet van de Rapid Responder en de coördinatie van de zorgverlening. Op basis van de eindresultaten van de pilot wordt besloten of de inzet van Rapid Responders op Goeree-Overflakkee onderdeel wordt van de reguliere zorgverlening.