19 februari 2024, Projectontwikkelaar Estate Invest heeft het voornemen om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen, voor de bouw van verblijfsunits voor arbeidsmigranten nabij Melissant. De beoogde locatie ligt aan de noordkant van Melissant, tussen de Nieuwe Provincialeweg, de Provincialeweg en de Kraaijenissedijk. Gemeente Goeree-Overflakkee: "Het plan betreft de bouw van tijdelijke verblijfsunits voor ongeveer 300 arbeidsmigranten (..) er is op 28 februari een inloopbijeenkomst." Lees meer >>

Vervolg

Het plan betreft de bouw van tijdelijke verblijfsunits voor ongeveer 300 arbeidsmigranten. Het initiatief past bij de wens van de gemeente om twee tot vier grote huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten op het eiland te realiseren.

Estate Invest en de gemeente willen inwoners en ondernemers van Melissant en andere geïnteresseerden de gelegenheid geven om kennis te nemen van de plannen.

Inloopbijeenkomst Melissant

Op woensdagavond 28 februari is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in Verenigingsgebouw Melishof in Melissant. U bent vrij om binnen te lopen op het tijdstip dat het beste voor u uitkomt. De inloopbijeenkomst heeft ook een plenair moment. Om 19.30 uur zal een presentatie gegeven worden over het plan. Daarna is er alle gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven.

Aanmeldformulier

Het plan voorziet in een grote behoefte

Er is een grote behoefte bij ondernemers naar goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Er werken meer dan 1.100 arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee. Het grootste deel van deze groep verblijft langer dan drie maanden per jaar in de gemeente. Bijna alle arbeidsmigranten zijn werkzaam in de agrarische sector, enkele in de (voedings- of maak-) industrie of bij technische bedrijven. Een deel van de arbeidsmigranten wordt nu gehuisvest bij de ondernemers zelf, maar soms verblijven zij ook op vakantieparken of in huizen van particulieren. Dat is onwenselijk en brengt onder andere druk op de lokale huizenmarkt met zich mee.

De gemeente maakte daarom in 2021 het ‘Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten’. Uitgangspunt van dit plan is om twee tot vier grootschalige huisvestingslocaties op het eiland te realiseren, aan de rand van dorpskernen. Op de locaties worden uitsluitend arbeidsmigranten gehuisvest die op Goeree-Overflakkee werkzaam zijn.

Omgevingsvergunning

Eventuele inzichten en ideeën die tijdens de inloopbijeenkomst naar voren komen, kan Estate Invest verwerken in de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De vergunning heeft betrekking op een periode van maximaal 15 jaar. Kort na de bijeenkomst dient de projectontwikkelaar de aanvraag in. Het plan kan mogelijk worden gemaakt door een uitgebreide omgevingsprocedure. Tijdens deze procedure kunnen zienswijzen worden ingediend. Binnen zes maanden na het indienen van de aanvraag neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit op de aanvraag.

Inloopbijeenkomst

Datum en tijd: Woensdag 28 februari, tussen 19.00 en 21.00 uur

Locatie: Verenigingsgebouw Melishof, Binnenweg 59 - 61, Melissant

Tekst en foto: gemeente Goeree-Overflakkee