Dirksland - De Eerste Flakkeese Vogelvereniging houdt deze week opnieuw een bijzondere tentoonstelling in Dirksland. Vorig jaar was de succesvolle districtstentoonstelling ter ere van het 70-jarig jubileum, in samenwerking met de Stichting Districtsshow Zuid-Holland. Organisatie: "Ook dit jaar wordt er weer alles op alles gezet om er een onvergetelijke tentoonstelling van te maken. Op zaterdag 18 november aanstaande bent u van harte welkom van 10-16 uur. Zaterdagmiddag zal vanaf 14 uur de prijsuitreiking plaats vinden waarna om 16 uur de vogels worden uitgekooid. Met ruim 200 vogels belooft het een mooie tentoonstelling te worden." Lees meer >>

Vervolg

De vogeltentoonstelling wordt gehouden in het gebouw van de SVIK, Philipshoofjesweg 57A te Dirksland.

Op de tentoonstelling kunnen vogelliefhebbers van de Eerste Flakkeese Vogelvereniging, maar ook van (buur)verenigingen uit de omgeving hun mooiste, gekweekte vogels laten zien.

Na het inbrengen van de vogels op woensdag, volgt donderdag de keuring van de vogels door erkende keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Op vrijdagavond 17 november bent u van harte welkom vanaf 20.00 uur. De tentoonstelling wordt dan geopend en de deelnemers ontvangen de keurbrieven. Ook ontvangt dhr. L van der Velde een speld van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers voor zijn 60-jarig lidmaatschap. De tentoonstelling is geopend tot 22.00 uur.

Ook op zaterdag 18 november bent u van harte welkom. De tentoonstelling is dan geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Zaterdagmiddag zal vanaf 14.00 uur de prijsuitreiking plaats vinden waarna om 16.00 uur de vogels worden uitgekooid.

Met ruim 200 vogels belooft het een mooie tentoonstelling te worden.

Naast dat er een grote verscheidenheid aan vogels is, kunt u ook meedoen aan verschillende activiteiten waarmee mooie en leuke prijzen zijn te winnen. Ook is er de gelegenheid een hapje en drankje te nuttigen.

Wij hopen u graag te ontmoeten op de Bijzondere Tentoonstelling 2023 te Dirksland georganiseerd door de Eerste Flakkeese Vogelvereniging!

Tekst bestuur EFV