Regio - Goeree-Overflakkee heeft in samenwerking met anderen een aanvraag voor een Regio Deal ingediend bij het Rijk. "Samen bereiken we als regio meer”, vertelt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Jaap Willem Eijkenduijn is de afgelopen jaren als wethouder Duurzaamheid betrokken geweest bij de Regio Deal. Lees hieronder meer over de nieuwe aanvraag voor een Regio Deal bij het Rijk namens de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten >>

Vervolg

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers. De ingediende aanvraag vanuit de Zuid-Hollandse Delta wordt ondersteund door vele partijen. In het voorjaar van 2024 wordt bekend of het Rijk de deal met regio Zuid-Hollandse Delta aangaat.

“Door samen te werken binnen de regio Zuid-Hollandse Delta versterken we het woon, werk- en leefklimaat voor al onze inwoners en ondernemers, ook op Goeree-Overflakkee. Want we hebben elkaar nodig als gemeenten om onze lokale en regionale ambities te realiseren en van elkaar te leren. Samen bereiken we als regio meer,” vertelt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Jaap Willem Eijkenduijn is de afgelopen jaren als wethouder Duurzaamheid betrokken geweest bij de Regio Deal. “Goeree-Overflakkee is een belangrijke proeftuin voor de energietransitie. Een nieuwe Deal geeft ons de kans dit nog verder te verstevigen. Bovendien leren we als gemeenten veel van elkaar door samen te werken. Belangrijk want we staan voor grote uitdagingen in onze regio.”

Van kwetsbaar naar kansrijk

De Zuid-Hollandse Delta bestaat uit drie eilanden en is een schakelgebied tussen stad, land en haven. Dat maakt dit gebied uniek. In het gebied wonen 300.000 inwoners. Ogenschijnlijk is de kwaliteit van leven, wonen en werken hier goed. Maar door ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening), grote regionale opgaven (rond arbeidsmarkt), landelijke opgaven (landbouwtransitie) en mondiale uitdagingen (circulaire- en energietransitie) staat de welvaart en de leefbaarheid in de regio onder druk. Om de brede welvaart in dit gebied te behouden en te versterken is het nodig om te investeren. De regio wil vooral inzetten op een toekomstgerichte manier van leren en werken en op een duurzame en veilige leefomgeving.

Nieuwe Regio Deal

In 2020 werd de eerste Regio Deal voor het gebied Zuid-Hollandse Delta gesloten. Overheid, onderwijs en ondernemers in de regio ontwikkelden met elkaar concrete uitvoeringsplannen en projectvoorstellen. Dat heeft inmiddels geleid tot succesvolle gezamenlijke projecten en resultaten. En gezorgd voor een stevige basis om de samenwerking in de regio voort te zetten en te versterken. De nieuwe Regio Deal kan daarbij als vliegwiel dienen. De aanvraag voor de nieuwe Regio Deal wordt ondersteund door vele partijen die het belang van samenwerking in de regio zien en ervaren. Zoals de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Hollandse Delta, de gemeente Rotterdam, de vijf MBO-besturen in de regio, het regionale bedrijfsleven inclusief agrarische ondernemers vertegenwoordigd in de Regioboard, MKB Rotterdam Rijnmond, Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, Nederland Maritiem Land en de Land- en Tuinbouworganisatie Noord. De aanvraag is gebaseerd op het regionale Ambitiedocument “Wij zijn de Zuid-Hollandse Delta” dat samen met vele maatschappelijke partners en alle gemeenteraden in de regio is opgesteld.

Meer weten

Meer weten over de regionale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs in de regio Zuid-Hollandse Delta? Of de aanvraag of het ambitiedocument lezen? Kijk op: www.regiozhd.nl

Tekst gemeente Goeree-Overflakkee