26 oktober 2023, Regio - In overleg met de Nederlandse Vissersbond publiceert de redactie van Koole Media Service op vrijdagmorgen al jaren de columns van Johan K. Nooitgedagt (Voorzitter Nederlandse Vissersbond) onder rubriek 'Column' op iGO.nl. Johan: "Greenwashing is een marketingtruc om consumenten te misleiden en een positief imago te creëren zonder daadwerkelijk substantiële stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid..." Lees meer >>

Greenwashing en vertrouwen consument positief?

Greenwashing en vertrouwen van de consument positief? Het begrip “greenwashing” heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in de context van duurzaamheid en milieubewustzijn. Het verwijst naar bedrijven die zich voordoen als milieuvriendelijk en duurzaam, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Greenwashing is een marketingtruc om consumenten te misleiden en een positief imago te creëren zonder daadwerkelijk substantiële stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.

Wetgeving

Gelukkig lijkt er nu een verandering op gang te komen. De Europese Commissie (EC) heeft in maart dit jaar volgens een persbericht de “Directive on Green Claims” geïntroduceerd, een wetsvoorstel (Richtlijn) dat bedrijven binnen de Europese Unie verplicht om hun duurzaamheidsclaims te onderbouwen. Dit voorstel heeft veel steun ontvangen van experts en het Europees Parlement. De EC heeft al eerder onderzoek gedaan naar groene beweringen van producenten en ontdekte dat meer dan de helft van deze beweringen niet op harde feiten was gebaseerd. Deze nieuwe richtlijn geeft de lidstaten de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving van de regels en sancties op te leggen aan bedrijven die zich niet aan de voorschriften houden. In Nederland voert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) al toezicht uit op duurzaamheidsbeweringen van bedrijven. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het verweer tegen onberedeneerde groene claims in een stroomversnelling raakt.

Greenhushing

Naast greenwashing is er nog een minder bekend fenomeen genaamd “greenhushing,” waarbij bedrijven hun duurzaamheidsinspanningen verzwijgen. Dit kan worden gezien als het tegenovergestelde van greenwashing, maar het is evenzeer een belemmering voor eerlijke informatievoorziening aan consumenten. Het is echter van cruciaal belang dat bedrijven die daadwerkelijk stappen zetten richting duurzaamheid, deze inspanningen niet verbergen. In plaats daarvan zouden ze het moeten zien als een kans om hun positieve impact op het milieu onder de aandacht te brengen en zich te onderscheiden op de markt. Transparantie over duurzaamheidspraktijken kan een krachtig middel zijn om geloofwaardigheid op te bouwen en vertrouwen bij consumenten te winnen.

Balans

Uiteindelijk moeten we een balans vinden tussen geloofwaardigheid en het vermijden van de valkuilen van groene claims. Bedrijven moeten worden aangemoedigd om eerlijk te zijn over hun voortgang op het gebied van duurzaamheid, terwijl marketeers moeten begrijpen dat misleiding geen effectieve marketingstrategie is op de lange termijn. Consumenten hebben recht op eerlijke informatie om weloverwogen keuzes te maken, en bedrijven hebben er baat bij om oprechte inspanningen te tonen om het milieu te beschermen. Al met al lijkt het erop dat het einde van greenwashing in zicht is, dankzij de inspanningen van de Europese Commissie en andere autoriteiten die actie ondernemen tegen misleidende groene claims. Het is nu aan bedrijven om de uitdaging aan te gaan en echte duurzaamheid te tonen, waar zowel zij als het milieu uiteindelijk van zullen profiteren.

Johan K. Nooitgedagt