Middelharnis - Kees Mourik werd geboren op 23 februari 1930 en overleed in december 2017. De meesten op ons eiland Goeree-Overflakkee kenden hem als natuur- en buitenmens, die zich ook graag met de "Brusselse polletiek" (zoals hij dat zelf noemde) bemoeide. Hij reed door Middelharnis op zijn oude trekkers en vertelde eens in een video op de lokale Kabeltelevisie over 'de oorlog op Flakkee'. Wat een heleboel mensen niet wisten is dat hij columns schreef. Die las hij thuis in zijn eigen stoel voor en deze werden door iemand van de redactie overgetypt, gemaild en later gepubliceerd. In september 2010 gaf Kees één van zijn columns de, voor deze tijd heel actuele, titel: 'Boeren hebben problemen'. Lees meer >>

Vervolg

Kees Mourik citeerde in september 2010 zijn column 'Boeren hebben problemen. Lees hieronder >>

Boeren hebben problemen
Bij de TV-uitzending ‘Rondom 10’ was te zien dat de boeren aan de bel trokken. Ze lieten hun standpunten horen. Al vele jaren zitten de boeren en tuinders met hun producten die ze telen in een neerwaartse spiraal van te lage prijzen voor hun producten. Oorzaak daarvan is dat de kosten om een product te telen steeds hoger worden, wat komt door de vele eisen voor het milieu. Tweede oorzaak daarvan is Brussel, die de landbouwpolitiek behartigd voor de boeren.Wat Brussel zegt gebeurd. En de Nederlandse landbouwpolitiek heeft weinig te zeggen. Zelfs bij het ontpolderen van landbouwgrond voor natuurgebieden en andere mogelijkheden die ze willen, heeft Brussel veel te zeggen. Al jaren worden de landbouwproducten voor te lage prijzen op de markt gebracht, waardoor de verdiensten maar net boven kostprijs liggen. De politiek in Brussel zegt al jaren schaalvergroting, maar dat wil niet zeggen dat de prijzen omhoog zijn gegaan. Als voorbeeld: Een product als graan is maar net winstgevend, met een beetje tegenslag zelfs verliesgevend. Ook het systeem in de aardappelteelt heeft zijn consequenties in de afzet. Vroeger had men een vrije markt, maar door een contractsysteem en monopoliesysteem is de handel in heel ander vaarwater gekomen. Vroeger verkocht men een product als men het in handen had, maar thans worden de producten als aardappelen al verkocht voordat ze gepoot zijn. De contractprijs is maar enkele centen boven de kostprijs. Het risico ligt dan veel te veel bij de boer. Bij het monopoliesysteem, wat een totaal machtsysteem is, kan de boer nog in dieper vaarwater komen. Het contractsysteem geeft een macht aan de gebruikers doordat ze zich kunnen indekken. Vooral ook de supermarkten en de patat-industrie leggen een bodemprijs voor de aardappelen neer.
Brussel heeft nu een nieuwe regeling gemaakt en wil het systeem moderniseren om de boeren een billijker inkomen te verschaffen. Er moet een eerlijke opbrengstverdeling komen binnen de voedselketen. In het geproduceerde product moeten al de kosten worden opgenomen, zo ontstaat er een betere prijs voor de boer. Al jaren is gebleken dat er veel misbruik van de boer wordt gemaakt. Ook maatregelen die voorkomen dat een product met verlies wordt verkocht moeten er komen. Bij het sluiten van een contract moeten eenzijdige veranderingen komen om te leveren aan supermarkten of fabrieken. Het machtsysteem van de supermarkten en industrie moet zo veranderen. Het gehele contractsysteem kan veranderen met standaardcontracten ten gunste van de boer. Men wil dus de boer meer gaan beschermen, wat nodig is volgens Brussel. De boeren maken zich ook zorgen over de opvolging van hun bedrijf en worden in de steek gelaten door de overheid. Elke dag doeken er zeven boeren hun bedrijf op, omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de toekomst. Hopelijk wordt met deze veranderingen de boer iets geholpen. En dat door Brussel!

Column Kees Mourik