Ouddorp - Ook deze week (va 15 juli 2023) staan er weer nieuwe uitzendingen voor u en jou klaar op de lokale televisie RTV Slogo in gemeente Goeree-Overflakkee. RTV Slogo (Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee) heeft een vaste wekelijks programmering met nieuwe programma’s. De nieuwe items voor deze week staa hieronder weer op een rijtje. Bijvoorbeeld in de derde aflevering van 'Over de drempel', een intervieuw met begrafenisondernemer Jaap van Wageningen. Filmploeg: "We gaan “over de drempel” voor de mooiste verhalen en de bijzonder(st)e inwoners van Goeree-Overflakkee.." Lees meer >>

Nieuwe TV-uitzendingen RTV Slogo:

RTV Slogo heeft een vaste wekelijks programmering met nieuwe programma’s De nieuwe items voor deze week zijn:

  • Streekmuziek - Flakkeese Dagen 2023 - deel 7 - Chris Bishop: De Flakkeese Dagen is het langst bestaande en bekendste jaarlijkse popfestival op Goeree-Overflakkee en daarmee het belangrijkste evenement van de popstichting Jailhouse. Het unieke van de Flakkeese Dagen is dat alle bands afkomstig zijn van of een duidelijke binding hebben met Goeree-Overflakkee. In 1989 voor het eerst gehouden op een vrijdagavond in het toenmalige Jailhouse-gebouwtje met 7 bands en 125 bezoekers, vandaag de dag een tweedaags festival met 2 podia en bijna 30 acts, goed voor 2000 bezoekers. Deze week deel 7 van onze registratie van 2023 met de band Chris Bishop.
  • ’t Eiland Actueel - Goeree-Overflakkee - De visserij onder druk: In februari nam de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een motie aan, waarin zij haar zorgen uitte over de toekomst van de garnalenvisserij. Het gemeentebestuur stuurde minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de heer Piet Adema, in maart een brief om deze zorgen te delen. In een videoboodschap doet de visserijsector op Goeree-Overflakkee nogmaals een beroep op de minister. De visserijsector op Goeree-Overflakkee snakt naar een helder toekomstperspectief.
  • Over de drempel – Begrafenisondernemer Jaap van Wageningen: In deze derde aflevering gaan we “over de drempel” voor de mooiste verhalen en de bijzonderste inwoners van Goeree-Overflakkee. Het eiland en haar inwoners herbergt een mooie geschiedenis maar heeft ook mooie toekomst in het vooruitzicht. Bijzondere eilandverhalen van nu, van vroeger en voor in de toekomst. Marjan Hisschemöller neemt u deze keer mee “over de drempel “ bij begrafenisondernemer Jaap van Wageningen.
  • ’t Eiland Actueel - Proeftuin Van Pallandtpolder - Natuurinclusieve landbouw: In de Proeftuin Van Pallandtpolder experimenteren agrarische ondernemers samen met natuurorganisaties met nieuwe vormen van landbouw. Zij doen dit op een natuurinclusieve manier. Dit betekent dat er ruimte is voor gewassen, maar ook voor de natuur. En dat ze elkaar versterken. In deze video vertellen Huibert Groeneveld, Kees van ’t Zelfde van NLGO en Udo Prins van het Louis Bolk Instituut hier meer over. Ruim 10 % van de grond in de Van Pallandtpolder is bestemd voor de natuur. Dit doen ze om de biodiversiteit tussen de gewassen te vergroten. Goed voor de planten, dieren en gewassen! Uit de eerste metingen blijken de vogels enthousiast tde nieuwe inrichting van de polder. Samen met NLGO worden de broedvogels in kaart gebracht. Ook de plantensoorten zijn toegenomen de afgelopen tijd.
  • Wilde Wegen - Vogeltrek op de Marker Wadden – deel 6: Het najaar is de zwarte zaterdag van de vogeltrek. De Marker Wadden zijn een populair toevluchtsoord. Het natuurgebied is snackbar en hotel ineen. In aflevering 5 van Wilde Wegen bekijkt natuurvlogger Tim Visser de vogeltrek op de Marker Wadden van dichtbij.Tim bezoekt stukken eiland waar normaal geen mens mag komen. Daar ziet hij onder meer steltvogeltjes die hun buik vol stoppen en strandlopertjes die met hun snavel naar eten zoeken (foerageren). De Marker Wadden zijn een nieuw stukje natuur in Nederland. De eilandengroep werd kunstmatig aangelegd door Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. Dit deden ze, omdat de waterkwaliteit in het Markermeer erg achteruit was gegaan nadat de Houtribdijk werd aangelegd in 1976. Er ontstond een laag verstikkend slib waar nog weinig kon groeien. De slibdeken werd uit de bodem van het meer verwijderd en gebruikt om deze nieuwe eilanden mee te maken. Nu zit de bodem weer vol insecten en andere dieren. Ideaal voor de trekvogels die er uitrusten.

Programma’s in de uitzending:

Deze programma’s worden om 2:00, 5:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:30 en 22:00 uur uitgezonden. Dit m.u.v. zondagen om 10:00 en 17:30 uur i.v.m. uitzendingen van de kerkdiensten. Heeft u tips, ideeën of eigen films? Mail dan naar: televisie@rtvslogo.nl.

Uitzendkanalen in het kort:

Ziggo digitaal: Kanaal 43, KPN/Telfort: Kanaal 1371, Delta: Kanaal 12

Kijk voor meer informatie over RTV Slogo op rtvslogo.nl.

Volgen:

Volg op Facebook.com/RTVSlogo en Twitter: @rtvslogo