8 juni 2023, Goeree-Overflakkee - Afgelopen maandag 8 mei vond overleg plaats tussen bestuurders van waterschap Hollandse Delta (WSHD) en gemeente Goeree-Overflakkee. Aanleiding was de ontstane onrust na berichtgeving over milieuverontreiniging door staalslakken op een bedrijventerrein in Oude-Tonge. In het overleg is besloten om uit voorzorg een nieuw onderzoek in te stellen naar de bodem- en waterkwaliteit op en rond het betreffende perceel. Lees hieronder meer in het gezamenlijk persbericht Milieudienst Rijnmond (DCMR), waterschap Hollandse Delta (WSHD) en gemeente Goeree-Overflakkee >>

De situatie van vervuiling dateert uit 2020

Begin 2020, enige tijd na het aanbrengen van de staalslakken in 2019, ontdekte DCMR plassen met wit regenwater op het betreffende bedrijfsterrein in Oude-Tonge. Op dat moment is de verontreiniging, waarover nu in de media wordt geschreven, geconstateerd. Diverse media besteedden toentertijd aandacht aan deze kwestie. Het Openbaar Ministerie besloot tot vervolging van de ondernemer over te gaan, naar aanleiding van de situatie in 2020 waarbij door DCMR handhavend is opgetreden. Die zaak kwam nu voor de rechter en op 10 mei werd er uitspraak gedaan.

“Nu geen aanwijzingen voor vervuiling”

De DCMR laat in een reactie weten dat de ontstane onrust begrijpelijk is. “Er zijn echter geen aanwijzingen dat er op dit moment sprake is van milieuvervuiling. In 2020 heeft het betreffende bedrijf maatregelen genomen om te voorkomen dat de bodem, het grondwater en de omliggende sloten verder negatief beïnvloed raakten. Sindsdien staat de afdekking van de staalslakken – en de instandhouding daarvan – onder verscherpt toezicht door zowel DCMR en het waterschap. Ook treden de diensten handhavend op, omdat is gebleken dat de folie af en toe scheuren vertoonde. Die scheuren zijn direct na constateren, steeds hersteld.”

Aanvullend op het toezicht vond in 2021 een onderzoek plaats. Ingenieursbedrijf Tauw deed in opdracht van DCMR een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke verontreiniging van de bodem en het grondwater. Conclusie was dat er geen sprake was van verontreiniging.

Wel vindt er de komende tijd nieuw onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op initiatief van het waterschap. Deze organisatie is ook opdrachtgever voor het onderzoek. Het waterschap is vanaf 1 januari 2024 verantwoordelijk voor de grondwaterkwaliteit in het gebied. De gemeente, de DCMR en WSHD vinden het onderzoek daarnaast belangrijk om de ontstane onrust onder inwoners weg te nemen en zekerheid te krijgen over de situatie. Het onderzoek heeft betrekking op de staat van het oppervlaktewater, de bodem en het grondwater. Partijen hebben dit ook laten weten aan de gemeenteraad en de dorpsraad in Oude-Tonge, die vragen stelden naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media.

Over de uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken partijen en inwoners te zijner tijd geïnformeerd.

Gezamenlijk persbericht Milieudienst Rijnmond (DCMR), waterschap Hollandse Delta (WSHD) en gemeente Goeree-Overflakkee