1 april 2023, Regio - Het zogenaamde actieplan voor bescherming en herstel van mariene ecosystemen van de Europese Commissie houdt de gemoederen binnen de visserijsector flink bezig. Nederlandse Vissersbond: "Tijdens een overleg tussen Europese overkoepelende visserijorganisaties en de EU-lidstaten hadden diverse lidstaten reeds een positie ingenomen. De Nederlandse overheid was nog niet zo stellig, al had minister Adema al wel laten vallen zich te verzetten tegen het verbod op bodemvisserij in zogenaamde beschermde gebieden. Een stemming over een motie in de Tweede Kamer heeft duidelijk laten zien welke kant het volgens de Nederlandse politiek op moet..." Lees meer >>

Een krachtig NEE

Caroline van der Plas van de BBB diende samen met Pieter Grinwis van de ChristenUnie een motie in waarin men vroeg om een krachtig NEE tegen het Europese actieplan waarin het verbod op bodemvisserij in beschermde gebieden is verwerkt. De uitkomst van de stemming was duidelijk, 95 stemden voor en 55 tegen waarmee de motie met een ruime meerderheid kon worden aangenomen. Tot opluchting van de Nederlandse visserijsector die het al zo zwaar te verduren heeft. Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond stelt dat minister Adema en het ministerie van LNV nu met voldoende ruggensteun in de Europese arena tegen het actieplan van de Europese Commissie kunnen pleiten.

Acties in omringende EU-lidstaten

Vorige week werd er door vissers en boeren drie dagen gezamenlijk actie gevoerd in het Duitse Büsum. “Een indrukwekkende actie die mensen zeker wakker heeft geschud” volgens Durk van Tuinen die donderdags bij de actie aanwezig was. Van Tuinen mocht aanwezig zijn bij een gesprek met de twee verantwoordelijke ministers van de deelstaten Niedersachsen en Schleswig Holstein en een speech houden op het podium op de havenkade. De Duitse overheid had eerder gezegd goed te luisteren naar de positie van de deelstaten. De beide ministers hebben na afloop van de protestactie duidelijk gemaakt tegen het verbod op bodemberoerende visserij te zijn in beschermde gebieden.

Ook in Frankrijk waren deze week grote protesten, onder andere in Boulogne sur Mer waar de haven werd geblokkeerd en een dringende oproep werd gedaan aan de Franse overheid. Vanuit de Nederlandse sector hebben we de Franse collega’s ondersteund door middel van een brief en is er actief deelgenomen aan de protesten door Nederlandse kotters die havenen in Boulogne sur Mer. Komende weken is er volop overleg met de EU-visserij collega’s en hopen we dat alle lidstaten de juiste keuze maken en een halt kunnen toeroepen aan de plannen van de Europese Commissie.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl, vragen naar Durk van Tuinen.

Bron Nederlandse Vissersbond