16 maart 2023, Regio - De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen voor waterschap Hollandse Delta is bekend. "In het gebied van Hollandse Delta konden 707.367 kiezers hun stem uitbrengen op in totaal 15 partijen met 257 kandidaten. Eind van de middag zijn de voorlopige uitslagen gepresenteerd aan de deelnemende partijen. Omdat nog niet alle uitslagen bekend waren, is de voorlopige uitkomst gebaseerd op een 90%-versie. Het opkomstpercentage op basis van deze versie is 40,8%." Lees meer >>

Vervolg

De voorlopige zetelverdeling is als volgt:
Waterschapspartij Hollandse Delta 5

 • VVD 3
 • PvdA 2
 • 50PLUS 1
 • CDA 1
 • Hollandse Delta Natuurlijk 1
 • Water Natuurlijk 2
 • SGP 2
 • ChristenUnie 1
 • AWP voor water, klimaat en natuur 0
 • BBB 4
 • Partij voor de Dieren 2
 • JA21 1
 • GOUD 0
 • Belang van Nederland (BVNL) 1

De definitieve uitslag van het aantal zetels per partij wordt op donderdag 23 maart
bekend gemaakt na de vaststelling door het centraal stembureau. Dan zijn ook de
namen van de nieuw gekozen bestuursleden bekend.

De voorlopige uitslag geldt voor 26 van de 30 zetels van het algemeen bestuur. De
andere 4 zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze zetels zijn voor vertegenwoordiging
van landbouw en natuur, omdat hun specifieke deskundigheid belangrijk is en daarnaast
de directe invloed van het waterschap op hun werk groot is. Zij hebben daarom elk twee
vaste zetels in het waterschapsbestuur.