28 januari 2023 - Het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit stuurt de Nederlandse Vissersbond periodiek een overzicht van de gerealiseerde vis-uren door de garnalenvisserij in de verschillende Natura2000-gebieden. "De benutting van de vis-uren wordt gemonitord in het kader van het gedoogbesluit voor de garnalenvisserij, wat geldig is van 1 januari tot en met 30 september 2023." Lees meer >>

Realisatie vis-uren tot 23 januari 2023

In opdracht van het ministerie van LNV wordt de benutting van de vis-uren gemonitord door Wageningen Marine Research (WMR). Periodiek rapporteert WMR de tussentijdse benutting van de vis-uren aan het ministerie, waarna het ministerie deze informatie deelt met de sector. Onderstaand het overzicht van de benutting van de vis-uren tot en met de meest recente peildatum 23 januari 2023.

Natura2000-gebieden IJkpunt vis-uren

Actuele tussenstand 23 januari 2023

Benutting %
Oosterschelde 687 vis-uren 281 vis-uren 41 %
Westerschelde 4.119 vis-uren 93 vis-uren 2 %
Noordzeekustzone 118.902 vis-uren 1.573 vis-uren 1 %
Voordelta 21.014 vis-uren 663 vis-uren 3 %
Vlakte van de Raan 4.139 vis-uren 155 vis-uren 4 %
Waddenzee 86.781 vis-uren 2.222 vis-uren 3 %

In de tweede kolom worden de aantallen vis-uren genoemd zoals deze in het gedoogbesluit voor de garnalenvisserij per Natura2000-gebied zijn opgenomen. In de derde kolom wordt vervolgens aangegeven hoeveel vis-uren er dit jaar gerealiseerd zijn t/m de peildatum. De laatste kolom geeft vervolgens de benutting van de vis-uren weer waarbij de actuele tussenstand als percentage van het ijkpunt wordt uitgedrukt.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl, vragen naar Egbert van der Tuin.