23 november 2023, Goeree-Overflakkee - Het is nog steeds oogsttijd. "Hierdoor ligt er in het werkgebied van de landbouwers soms modder op de weg. Dit kan voor een glad wegdek en slipgevaar zorgen." Om weggebruikers hierop alert te maken is er sinds vorig jaar de ‘Modder op de weg’-campagne, die afgevaardigden van gemeente Goeree-Overflakkee, waterschap Hollandse Delta en LTO Noord, in onze regio gezamenlijk aftrapten. Lees meer en bekijk de video hieronder >>

Vervolg

De aftrap van de campagne vond in 2022 plaats bij Loonbedrijf Van Der Sluijs & Van Zielst in Oude-Tonge. Wethouder Henk van Putten van gemeente Goeree-Overflakkee, heemraad Henk van der Drift van waterschap Hollandse Delta en Leon van Es en Marjet Boogaard, bestuurders van LTO Noord, onderstreepten het belang van bewustwording bij de weggebruiker op dit onderwerp. “Agrariërs en loonwerkers doen veel moeite om de wegen schoon te houden”, vertelt Van Putten. “Toch is bij het aan- en afrijden tijdens de oogst niet altijd te voorkomen dat er tijdelijk modder ophoopt die voor gladheid kan zorgen. Daarom is het zo belangrijk dat we hier vandaag staan en er nu en de komende tijd extra aandacht aan geven. Samen maken we een punt van nul!”

Modder op de weg? Pas het rijgedrag aan

De campagne spreekt weggebruikers aan op hun rijgedrag. Ligt er modder op de rijbaan of staat er een bord met modderwaarschuwing langs de weg, neem dan gas terug. Dit doen we via posters op gemeenschappelijke locaties, berichten in huis-aan-huis media en op social media. Ondernemers uit de landbouwsector plaatsen borden langs de weg, spandoeken op het land en plakken grote reflecterende stickers op hun landbouwvoertuigen.

Een sterke samenwerking

De campagne is een samenwerking tussen Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPVGO), Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra Cumela Nederland, ondernemersvereniging voor Nederlandse boeren en tuinders LTO Noord, gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard, regio’s Holland Rijnland en Alblasserwaard - Vijfheerenlanden, Waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland en Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Het maakt onderdeel uit van de aanpak ‘Maak een punt van nul’ met 1 ultiem doel: nul vermijdbare verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland. De ‘Modder op de weg’-campagne is in meerdere regio’s in Zuid-Holland van start gegaan.

Foto

Op de foto staan van links naar rechts: Astrid Homan (ROV ZH), Mardik van der Sluijs (vennoot van loonbedrijf SvZ), Leon van Es (LTO Noord), Marjet Boogaard (LTO Noord), Jannie van Zielst (vennoot van loonbedrijf SvZ), wethouder Henk van Putten (gemeente G-O) en heemraad Henk van der Drift (WSHD).

Uitleg van de afkortingen

  • ROV ZH: Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland
  • WSHD: Waterschap Hollandse Delta
  • Loonbedrijf SvZ: SvZ Agri en Transport uit Oude-Tonge
  • LTO Noord: Land- en Tuinbouw Organisatie voor boeren en tuinders in de negen noordelijke provincies
  • Gemeente G-O: gemeente Goeree-Overflakkee

Bekijk de ook video hieronder >>