Middelharnis - Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar afgelopen zaterdag 25 juni 2022, rond het middaguur, was het zover: De officiële opening van de Wilhelminabrug aan de Westhavendijk in Middelharnis, vanuit de Erfgoedlijn Historisch Haringvliet. De opening werd gedaan door gedeputeerde Willy de Zoete en wethouder (voorzitter) Daan Markwat. Al in oktober 2012 werd een soortgelijk moment ervaren. Toen werd de Wilhelminabrug ook 'in oude glorie hersteld'. "De karakteristieke ophaalbrug bij de haven van Middelharnis werd destijds weer terug op zijn plek gezet..." We blikken nog even terug >>

Vervolg

Historie Wilhelminabrug

De Wilhelminabrug is geopend in het jaar dat Wilhelmina koningin werd: 1898. Het bleek een mooie verbinding; een brug over het havenkanaal van Sommelsdijk, vlakbij de aansluiting op het havenkanaal van Middelharnis. Er werd veelvuldig gebruik van gemaakt en deze verbindingsbrug ging er door het steeds zwaardere verkeer niet op vooruit. In 2019 was het zelfs nodig de brug geheel af te sluiten voor het verkeer.

Eerder, al in 2011 bleek de Wilhelminabrug tijdens een inspectie in zeer slechte staat en was de brug dringend aan vervanging of een opknapbeurt toe. Besloten werd om de huidige brug eerst op te knappen. Diverse versleten onderdelen werden vervangen, roestplekken behandeld en de brug werd voorzien van een nieuwe coating. De ijzeren hefconstructie van de brug werd tijdelijk weggehaald en in een werkplaats opgeknapt. Gemeente in haar persbericht: "Doordat de brug tijdens de werkzaamheden in een nog slechtere staat bleek dan verwacht, hebben de werkzaamheden wat langer geduurd. In de week van 15 oktober 2012 is de hefconstructie weer op de brug geplaatst, waarna er ter plekke nog wat kleine werkzaamheden aan de brug zijn uitgevoerd."

Acht jaar later

Al eerder, maar officieel eind januari 2020, moest er toch meer gebeuren aan de Wilhelminabrug. De destijds opgeknapte brug was mooi om te zien, maar niet functioneel. Gemeente doet een persbericht uitgaan: "De Wilhelminabrug, de verbinding tussen de Vissersdijk en de Westhavendijk, is buiten gebruik gesteld. Naast de oude brug ligt nu een mobiel exemplaar, waar wandelaars en fietsers gebruik van kunnen maken. Bij het opruimen van een bouwplaats in de directe omgeving werden kortgeleden ook de beschermende platen op de Wilhelminabrug verwijderd. Een bruginspectie wees toen uit dat de kwaliteit van de brug zeer twijfelachtig is. Veilig gebruik kan onvoldoende worden gegarandeerd. De gemeente heeft er daarom voor gekozen de Wilhelminabrug geheel af te sluiten. Op basis van de resultaten wordt de verdere aanpak bepaald. Hoe lang dit gaat duren is nog onduidelijk, maar het gaat zeker om een aantal maanden." Voor omwonenden niet altijd makkelijk, ondanks dat het werk voornamelijk vanaf het water plaatsvond.

Bouwteamovereenkomst

Eind oktober 2020 zetten Wethouder Daan Markwat van gemeente Goeree-Overflakkee en rayonmanager Fransie van de Tonnekreek van Strukton Civiel West hun handtekening onder de bouwteamovereenkomst voor de reconstructie van de Wilhelminabrug (en de kade Vingerling). Gemeente laat dan weten te gaan werken met een bouwteam. “Daarbij wordt al in een vroeg stadium van een project intensief samengewerkt om te komen tot een ontwerp en een plan voor uitvoering. Het team heeft verschillende expertises om te komen tot het best mogelijke ontwerp. De gemeente kijkt als opdrachtgever bijvoorbeeld goed naar de omgeving en de historie. Strukton Civiel West is gespecialiseerd in herstel en restauratie van binnenstedelijke kademuren en waterbouwkundige kunstwerken. Die samenwerking is ook nodig omdat het gaat om een complex project in een bijzonder historisch gebied.”

Stevige aanpak

De Wilhelminabrug had een stevige aanpak nodig. “Eind vorig jaar moest een noodbrug naast de brug worden geplaatst, omdat de constructie niet veilig meer was. De reconstructie van de fundering is noodzaak, maar we kiezen er bewust voor om herstel te laten plaatsvinden met behoud van én aandacht voor de karakteristieke en historische kenmerken”, zo zei wethouder Markwat.

Met de restauratie van de oude sluis bij de Wilhelminabrug is het voormalig Sommelsdijkse Sas weer meer voor het voetlicht gebracht. Strukton-rayonmanager Van de Tonnekreek: “Na de succesvolle realisatie van de Havenkom is dit nu een nieuwe en mooie opgave, waarbij naast technische kwaliteit, duurzaamheid voorop staat. Het project gaf in ‘coronatijd’ een mooie impuls aan de eilandelijke werkgelegenheid en stimuleert een verdere uitbouw van recreatie en toerisme rond de haven.”

De planning werd gemaakt en vanaf begin 2021 uitgevoerd. Het werk vond, zoals eerder gezegd, voornamelijk vanaf het water plaats, waarbij hinder voor omwonenden zo veel mogelijk werd beperkt. Begin maart 2021 is de bovenbouw van de brug tijdelijk weggehaald en men dacht dat de totale werkzaamheden einde van dat jaar klaar zouden zijn. Het heeft een jaartje langer geduurd, maar op zaterdag 25 juni 2022 was het feest! De realisatie en officiële opening van de Wilhelminabrug werd een feit!

Wilhelminabrug anno 2022

De Wilhelminabrug maakte het Havenkanaal van Sommelsdijk toegankelijk. In de havenkom van het tweelingdorp lagen vroeger veel beurtvaarders. Ook de gasfabriek van Middelharnis werd via het kanaal bevoorraad. Het kanaal is inmiddels gedeeltelijk gedempt. De Wilhelminabrug anno 2022 is een 'betere'. Het is een exemplaar dat open en dicht kan om bootjes door te laten. Er wordt in de wandelgangen gesproken over "een stukje 'nieuwe haven' dat er moet worden aangelegd en dan moet de Wilhelminabrug wel open en dicht kunnen, natuurlijk." Bovendien is de Wilhelminabrug anno 2022 een prachtige replica van de gietijzeren brug van honderd jaar geleden. Aanvankelijk was het de bedoeling om de beschadigde Wilhelminabrug te restaureren, maar de brug was te slecht. Er is dus nu een nieuwe, functionele oeververbinding met het uiterlijk van een oudere variant, uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Ook de kademuren waren in slechte conditie en zijn aangepakt. Een mooi, maar ook functioneel plaatje zo!

Bron

Gemeente Goeree-Overflakkee / erfgoedmagazine