[Reactie op ingezonden brief] 27 juni 2022, Goeree-Overflakkee - Op de redactie kwam voor het weekend een ingezonden brief binnen van Lisa Klompenhouwer. Zij reageerde op een boerenprotest, afgelopen woensdag 22 juni bij de kruising langs de N59, en dan met name op de koe die daarbij aanwezig was. Op de redactie passen we graag hoor en wederhoor toe en zijn dan ook blij dat ook boer Rene Sauren, eigenaar van koe Jolein, op deze ingezonden brief wilde reageren. Sauren: "Want ik ben helemaal niet gecharmeerd van haar leugens" Lees meer >>

Vervolg

Zie reactie boer Rene Sauren (eigenaar koe Jolein) onder de ingezonden brief >>

[Ingezonden brief Lisa Klompenhouwer]

Ook in Den Bommel, meer precies, op het drukke kruispunt van de N59 tussen Den Bommel, Ooltgensplaat en Achthuizen werd door boeren uit de regio geprotesteerd. Zij zijn boos op de regering. Een koe stal echter de show bij deze demonstratie. Boekdelen sprak deze koe, een levend wezen, die gebruikt werd als ‘spanbord’, gebruiksvoorwerp, bij het protest.

De koe, een kuddedier dat in de wei hoort, stond daar in haar eentje langs de snelweg bij een temperatuur van 26 graden. Terwijl haar boer veilig tegen de hitte schuilde onder zijn parasol! Misschien kwam zij wel voor het eerst buiten, want 75% van de koeien staat het hele jaar op stal. Maar buiten zijn op deze plek met toeterende sympathisanten die ook niet precies weten hoe de hooivork in de steel zit, maakte het er voor deze koe in ieder geval niet beter op!

Boeren in de wurggreep
Veevoer- en kunstmestproducenten, de landbouwgif industrie, teveel macht voor de LTO binnen een zwalkend VVD/CDA-beleid, supermarkten en banken houden de boeren in deze stikstof wurggreep. Daardoor kunnen de kleinschalige boeren geen omslag maken naar een boerenbedrijf met respect voor dieren en natuur.
Bij veel boeren in Nederland staat het water tot aan de lippen: elke week stoppen vijf boerenbedrijven omdat ze te weinig geld verdienen en niet mee kunnen of willen in het steeds meer en/of intensiever houden van dieren. Zij komen in de problemen door het zwalkende VVD/CDA-beleid van de laatste decennia. De megastallen, waar BBB zo’n voorstander van is, willen helemaal geen stikstofreductie, dit zijn industrieën die het alleen om geld gaat. Zij hebben maling aan het leven van anderen, mens of dier.

Boeren helpen om te schakelen naar duurzame bedrijfsvoering
Een gezonde, duurzame landbouw is mogelijk als de overheid de natuurlijke kringlopen hersteld en boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. De voedselketen moet kort en open zijn, om gesjoemel met voedsel, overproductie en grondstoffen- en voedselverspilling te voorkomen. Elk jaar worden er 500 miljoen dieren geslacht in de vee-industrie, er zijn hooguit 18 miljoen Nederlanders, het grootste deel van de dieren wordt dus geslacht voor de export. Nederland eet er dus geen biefstukje minder om wanneer er niet langer subsidie gaat naar dat vlees. Die subsidie moet in plaats daarvan gebruikt worden om boeren te helpen overschakelen naar een duurzame bedrijfsvoering. Dan kunnen ook de landbouwers, die nu 75% van hun gewassen leveren aan de vee-industrie zorgen voor betaalbaar-, gifvrij- en voldoende voedsel voor Nederland. Zij kunnen ook meteen helpen het wereldvoedselprobleem op te lossen. Als we al die honderden miljoenen dieren in de bio-industrie niet meer hoeven te voeden kan de mens, ook onze medemens, genoeg eten! Mes en vork zijn de belangrijkste wapens in de strijd tegen klimaatverandering, armoede, honger, dierenleed en biodiversiteitsverlies, de consument heeft hier ook een aandeel in door verantwoorde keuzes te maken. De uitstoot van stikstof door de landbouw bedraagt 41%, de industrie en verkeer samen leveren 23% en het buitenland 35%. Alle vervuilers moeten bijdragen aan vermindering van stikstofuitstoot en stoppen met naar elkaar te wijzen.

Lisa Klompenhouwer, lid Partij voor de Dieren.

-----------

[Reactie boer (eigenaar koe) Rene Sauren]

Rene Sauren: "Ik las de ingezonden brief van mevrouw Lisa Klompenhouwer en was op zijn zachts gezegd boos.
Ik ben de eigenaar van koe Jolein en helemaal niet gecharmeerd van de leugens die deze mevrouw schrijft over mijn koe!
Deze mevrouw heeft op een afstandje, stiekem zonder mijn toestemming of te komen controleren/vragen of er iets niet klopte, foto's gemaakt met Jolein erop en daarbij een stukje geschreven. Deze foto is uiteraard verwijderd, want mijn toestemming heeft ze niet gevraagd.

Veiligheid Jolein gewaarborgd
Tijdens de demonstratie heb ik de veiligheid van mijn koe Jolein gewaarborgd. Ik heb haar achter een schrikdraadje gezet, want zo is ze het van kleins af aan gewend. Ik heb haar ook op een veilige afstand van de weg, op het gras gezet. Dat ze in de hitte en zonder water of voer stond is ook een leugen. Ik heb ervoor gezorgd dat het haar, tijdens de demonstratie, qua comfort, aan niks kon ontbreken. Er stond genoeg van haar eigen voer, dat ze thuis gewend is te krijgen, en genoeg water bij haar. En voor schaduw hadden we een parasol en ze kon in haar eigen vervoersmiddel, om eventueel te schuilen voor de hitte van de zon. Ze heeft er geen last van gehad.

Onze koe Jolein zag op 8 juli 2016 het levenslicht bij ons op de boerderij. Doordat zij het eerste kalf bij ons op de boerderij was en er geen andere kalfjes waren, is zij zo heel goed gewend aan mensen en geluiden. Ze is totaal niet angstig of schrikachtig en is ook niet bang om af en toe alleen te zijn. Druk verkeer en toeterende auto's is zij zo gewend, omdat ze naast een drukke weg opgroeide en graast. Ze komt dagelijks buiten, dus dat mevrouw schrijft dat Jolein waarschijnlijk geen weidegang kent en schrik of angst ervaarde, daar klopt helemaal niets van!"

Vriendelijke groet,
Rene Sauren