28 april 2022, Middelharnis - In de afgelopen decennia zijn er op Goeree-Overflakkee de nodige obstakels geplaatst. Denk daarbij aan diamantkoppalen, stenenpalen, hondenpoeppalen, schrikhekken en verkeersborden. "Sommige obstakels hebben inmiddels geen functie meer of zijn flink verouderd. Dit zorgt in sommige situaties voor een rommelig straatbeeld." Eén van de redenen voor de gemeente om de komende jaren overbodige obstakels weg te halen (saneren) en een nieuwe richtlijn vast te stellen voor het plaatsen van nieuwe obstakels. Lees meer >>

Waar sanering goed voor is

De openbare ruimte wordt door het saneren van overbodige obstakels van betere kwaliteit. Het straatbeeld wordt rustiger. Daarnaast komt de sanering van overbodige verkeersborden ook de verkeersveiligheid ten goede. Te veel onduidelijke borden kan leiden tot onzeker rijdgedrag en onoverzichtelijke situaties. Daar komt bij dat er rond obstakels onkruid groeit. Dit vraagt veel tijd van de buitendienst om het weer netjes te krijgen. Met het weghalen van overbodige obstakels kan deze tijd weer in andere projecten gestoken worden. Zo wordt er efficiënter gewerkt en worden kosten bespaard.

Uit een inventarisatie van de kern van Nieuwe-Tonge bleek dat er behoorlijk wat obstakels en verkeersborden overbodig waren. In deze kern en een aantal andere kernen op de oostkant van het eiland is inmiddels een start gemaakt om deze te verwijderen.

Het weghalen van overbodige obstakels en verkeersborden

De komende jaren worden de overbodige obstakels (circa 4.150 stuks) en overbodige verkeersborden (circa 1.875 stuks) op Goeree-Overflakkee verwijderd. Ook wordt in de gehele gemeente gewerkt volgens de nieuwe richtlijnen voor het plaatsen van obstakels en verkeersborden. Zo wil de gemeente het straatbeeld ook in de toekomst netjes houden en voorkomen dat er bij realisatie van nieuwe werken en renovatie van bestaande werken te veel obstakels worden geplaatst.

Inwoners zullen weinig overlast ervaren van de sanering van obstakels. Het project wordt uitgevoerd door de buitendienst van de gemeente, over een periode van minimaal vijf jaar. Er wordt ‘werk met werk gemaakt’. Als er door de buitendienst in een bepaald gebied werkzaamheden plaatsvinden, wordt de sanering van overbodige obstakels hierbij meteen meegenomen.