26 april 2022, Middelharnis - Op maandag 25 april jl. tekenden Mark-Jan Koldijk, voorzitter van stichting kinderboerderij Hernesseroord en Bianca Meulenbroek-Hoitzing regiomanager bij Zuidwester een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de nieuwe afspraken gericht op een toekomstbestendige en duurzame samenwerking van beide stichtingen. Daarbij is het uitgangspunt dat dat de speeltuin en de kinderboerderij de Blije wei een grote toegevoegde waarde hebben voor de cliënten en de omgeving en deze nadrukkelijk behouden moet blijven. Lees meer >>

Vervolg

Bij de nieuwe samenwerkingsafspraken is uitgegaan van elkaars kracht, namelijk: Stichting Kinderboerderij heeft lokaal een goede bekendheid en speelt als fondsenwerver en ontwikkelaar van het gebied een succesvolle rol tussen Zuidwester en de lokale bevolking.
Zuidwester is vooral gericht op het creëren van dagbestedingsmogelijkheden bij de Blije wei voor haar cliënten.

Mark-Jan Koldijk: “Op basis van deze afspraken hebben wij onze statuten aangepast. Met ingang van 1 januari 2022 is ons doel “Het adviseren, promoten, stimuleren en het werven van middelen ten behoeve van het spelen, leren en ontmoeten in de kinderboerderij en de speeltuin de Blije wei op Hernesseroord.” Bianca Meulenbroek: “We verheugen ons de komende jaren op een prettige samenwerking, waarin we samen een nog mooiere kinderboerderij en speeltuin realiseren voor onze cliënten en de lokale bevolking.”

Stichting kinderboerderij Hernesseroord
De Stichting Kinderboerderij Hernesseroord is in 1979 opgericht met als doel ‘het stichten en exploiteren van een kinderboerderij, ter bevordering van de contacten tussen de cliënten van Hernesseroord enerzijds en de bevolking van Goeree-Overflakkee anderzijds’. Hier is in 2013 de ontwikkeling van de speeltuin met een gelijke doelstelling aan toegevoegd. Het realiseren van de eerste fase van de Kinderboerderij en Speeltuin de Blije wei is afgerond in 2019. Maar de wens van Stichting Kinderboerderij en Zuidwester is groter. Door Zeelenberg architectuur is een prachtig ontwerp gemaakt. Stichting Kinderboerderij houdt zich bezig met het werven van de fondsen om deze mooie plek ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.