Regio - Een kleine week na de Meivakantie, vanaf maandagavond 16 mei 2022, om 22:00 uur, is de Haringvlietbrug weer regelmatig afgesloten. Rijkswaterstaat is tot begin juni 2022 bezig een deel van de klemmen te vervangen, waarmee de brugklep van de Haringvlietbrug is bevestigd aan het wegdek. "Voor een deel van deze werkzaamheden moet de brugklep geopend zijn (...) dus het werk wordt in een aantal doordeweekse nachten tot en met 20 mei 2022 uitgevoerd. De werkzaamheden hebben geen invloed op de reguliere bedientijden voor de hoge scheepvaart." Lees de afsluittijden >>

Klemmen vervangen

De meeste klemmen waren al vervangen door een nieuw type, nu worden ook de nog resterende oude klemmen vervangen. Omdat de brugklep en het bedieningsmechanisme van de brug bijna het einde van hun levensduur hebben bereikt, blijft uit voorzorg ook na het vervangen van de klemmen de snelheidsverlaging op de Haringvlietbrug van kracht. Hierdoor blijft de brug naar verwachting tot aan de renovatie in 2023 veilig.

Voor een deel van deze werkzaamheden moet de brugklep geopend zijn en is de brug gestremd voor het verkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt dit werk niet overdag uitgevoerd, maar in 7 doordeweekse nachten in de periode vanaf 20 april tot en met 20 mei 2022. De werkzaamheden hebben geen invloed op de reguliere bedientijden voor de hoge scheepvaart.

Afsluitingen wegverkeer

De brug is gestremd voor alle weggebruikers van de hoofdrijbaan en de parallelbaan op:

  • Maandag 16 mei 22.00 uur tot en met dinsdag 17 mei 05.00 uur
  • Dinsdag 17 mei 22.00 uur tot en met woensdag 18 mei 05.00 uur
  • Woensdag 18 mei 22.00 uur tot en met donderdag 19 mei 05.00 uur
  • Donderdag 19 mei 22.00 uur tot en met vrijdag 20 mei 05.00 uur

Als reserve houden we aan:

  • Maandag 23 mei 2022 van 22.00 uur tot en met dinsdag 24 mei 05.00 uur
  • Dinsdag 24 mei van 22.00 uur tot en met woensdag 25 mei 05.00 uur

De reservenachten worden alleen gebruikt als de voortgang van het werk in het gedrang komt, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden.

Op de aanrijroutes naar de brug worden vooraf tijdig borden geplaatst om de stremmingen aan te kondigen. Omdat de maatregelen laat op de avond en ’s nachts plaatsvinden zijn er geen aanvullende maatregelen getroffen voor (brom)fietsers en tractoren.

Vervanging klemmen

Het rijdek van de brug is met 700 klemmen bevestigd aan de klep. Medio 2021 bleek dat loskomende klemmen een risico waren voor passerende scheepvaart. Dit vond plaats halverwege een actie om nieuw ontworpen klemmen te installeren. De oude klemmen waren aan vervanging toe. Deze werkzaamheden zijn toen opgeschort.

Bij de montage van de nieuwe klemmen waren er aanvankelijk wat problemen waardoor ze niet meteen het gewenste resultaat gaven. Dit is hersteld en uit onze inspecties blijkt dat de klemmen nu goed functioneren en dat de resterende oude klemmen beter ook vervangen kunnen worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf een tijdelijk werkplatform onder de brugklep en vanaf de inspectiewagen onder de brug.