Goeree-Overflakkee - UBO‘s (Ultimate Beneficial Owners), de mensen die binnen een organisatie eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie, moeten namens de organisatie uiterlijk 27 maart 2022 zijn ingeschreven in het UBO-Register. Krijgt uw organisatie ook te maken met dit register? Lees hieronder de lijsten met organisaties die UBO's moeten inschrijven en wie niet. Lees meer >>

Moet ik UBO's inschrijven?

Sinds 27 september 2020 moeten veel organisaties UBO's inschrijven. Deze organisaties hebben hier tot 27 maart 2022 de tijd voor. Als ze op 27 maart 2022 de UBO's van hun organisaties niet hebben ingeschreven zijn ze in overtreding. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert hierop. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete of een taakstraf krijgen.

Waarom is er een UBO-register ingesteld?Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kunt u, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie u zaken doet.

Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK.

Organisaties die UBO's moeten inschrijven

Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan bent u verplicht om UBO's in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
 • Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO's in te schrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is; als dit bekend is worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

Organisaties die niet hoeven inschrijven
Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan hoeft u geen UBO's in te schrijven:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Meer informatie

Meer aanvullende informatie over hoe u UBO’s inschrijft en welke documenten u daarbij nodig heeft kunt u vinden op de website van de Kamer van Koophandel.

Bron/tekst gemeente Goeree-Overflakkee.