29 december 2021, Goeree-Overflakkee - Het carbidschieten als alternatief voor vuurwerk is geen optie tijdens de aanstaande jaarwisseling op ons eiland Goeree-Overflakkee. Tijdens wederom een 'Corona-jaarwisseling' gaat het er allemaal heel anders aan toe. Vuurwerk werd al eerder verboden, maar hoe zit het nu met Carbidschieten? Het carbidschieten is populair onder jonge en oud(er) op ons eiland en trekt veel bekijks. Op de redactie kwamen vragen binnen en wij vroegen de gemeente: "Is carbidschieten dit jaar mogelijk en moet daar bijvoorbeeld een vergunning voor worden aanvragen? En wat als je dit met je familie, op je eigen grond doet? Zijn de regels hetzelfde als vorig jaar toen het niet kon?" Lees hieronder het antwoord.

Gemeente Goeree-Overflakkee

Tijdens de jaarwisseling van 2020/2021 was carbidschieten in de hele regio Rotterdam-Rijnmond niet toegestaan. De woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond verwees toen terug naar de gemeenten zelf, die mochten beslissen. Gemeente antwoorde destijds dat in lijn met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, het college had besloten om geen ontheffingen te verlenen voor carbidschieten voor de aankomende jaarwisseling.

Op de vraag aan gemeente Goeree-Overflakkee, anno december 2021, of carbidschieten dit jaar wél mogelijk is, kregen we op de redactie onderstaand antwoord:

Antwoord december 2021: "In artikel 2:73a, lid 1, van de APV is bepaald dat het verboden is in de open lucht carbid af te schieten. In lid 2 van het genoemde artikel is bepaald dat het college ontheffing van het genoemde verbod kan verlenen. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

Vorig jaar is er vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aangegeven dat er geen ontheffingen zouden worden en die lijn hebben wij als gemeente gevolgd. Dit jaar is er geen uitspraak over gedaan en was het aan de gemeenten zelf.

Dat betekent dat mensen voor dit jaar inderdaad een aanvraag hadden kunnen doen, bijvoorbeeld als ze het met familie op eigen grond hadden willen doen. Op basis daarvan bepalen wij of we een ontheffing verlenen. Er is één aanvraag binnengekomen, voor op de ijsbaan in Oude-Tonge. Die aanvraag is afgewezen, omdat niet aan de voorwaarden kon worden voldaan. Er is voor deze jaarwisseling dus geen ontheffing verleend. Het is nu te laat om zo’n ontheffing aan te vragen."