Goeree-Overflakkee - Al jaren is permanente bewoning van recreatiewoningen een discussiepunt. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben nu criteria opgesteld aan de hand waarvan zal worden bepaald wanneer permanente bewoning wordt toegestaan. “Tussen de oogharen lijkt het een goed voorstel, maar één criterium zal voor veel gemeenten en woningzoekenden een doorn in het oog zijn”, geeft Gerard van de Breevaart (CU&SGP) aan. Lees het hele bericht van SGP Goeree-Overflakkee op iGOnl/politiek.