Regio - Begin augustus 2021 werd duidelijk dat om de Haringvlietbrug nog veilig te kunnen blijven gebruiken tot de renovatie in 2023, de snelheid op de brug moest worden teruggebracht naar 50 km/h. Dit gebeurd inmiddels op twee versmalde rijstroken in beide richtingen. Hiertoe besloot minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, in goede en constructieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie en de politie. Deze partijen zitten inmiddels weer om de tafel met elkaar, want in de praktijk is gebleken dat de twee rijstroken naast elkaar niet veilig te gebruiken zijn en er niet naast elkaar gereden kán worden. Op de redactie kwam de brief van Tim binnen en wij hebben de reactie van gemeente Goeree-Overflakkee en Rijkswaterstaat daarop gevraagd. Lees hieronder meer.

Vervolg

Op de redactie van Koole Media Service kwam een brief binnen van Tim. Tim is een bewoner van ons eiland Goeree Overflakkee en hij heeft met tevredenheid de berichtgeving rondom de potentieel gedeeltelijke afsluiting van de Haringvlietbrug gevolgd. En zegt hij: "Daarover stuur ik deze e-mail, want een aantal weken geleden werd op iGO.nl positief bericht over de Haringvlietbrug, zoals: "Vanaf 23 augustus 50km/h en twee rijstroken Haringvlietbrug". Dat was heel goed nieuws! Echter, de praktijk blijkt helaas heel anders!"

Tim gaat verder in zijn brief:
"In praktijk is dat de linker rijbaan zo smal is, dat er niet naast elkaar gereden kán worden. Zie bijgaande de foto's die dat weergeven. Daardoor is, in tegenstelling tot de belofte van de minister, géén sprake van twee rijbanen. Het komt er domweg op neer, zo is mijn ervaring de afgelopen week, dat er maar één rijbaan aan auto's over de brug kan die een soort van op twee rijbanen zigzag achter elkaar moeten rijden (zie ook de foto's). Ook de borden die geplaatst zijn ondersteunen mijn ervaring. Zij geven aan dat niet naast elkaar gereden mág worden én dat de linker rijbaan verboden is voor voertuigen breder dan 1,9 meter. Een snelle zoektocht op internet laat zien dat zelfs veel personenauto's al breder zijn dan 1,9 meter. Dit gaat, in tegenstelling tot de belofte van de minister, onnodig extra vertraging veroorzaken.
Kortom. Na de gestelde kamer vragen en beloften van de minister, worden we met een kluitje het riet in gestuurd. De minister beloofd twee rijbanen, maar door een truckje creëert ze slechts één rijbaan en heel veel onnodige extra vertraging. Zelfs de website van Rijkswaterstaat geeft beelden van twee weliswaar versmalde maar bruikbare rijbanen (link), wat dus echt in strijd is met de werkelijkheid."

Uiteraard heeft de redactie contact gezocht met betrokken partijen. Hieronder leest u de reactie van gemeente Goeree-Overflakkee en de persvoorlichter van Rijkswaterstaat.

Reactie gemeente

"Als gemeente hebben we nogmaals de urgentie voor twee bredere rijstroken per richting kenbaar gemaakt bij Rijkswaterstaat. Ook zijn we uiteraard structureel in gesprek over de maatregelen en gevolgen hiervan."

Reactie Rijkswaterstaat

"We zijn op dit moment in overleg met politie, openbaar ministerie en de regionale wegbeheerders aan het bekijken of we de situatie kunnen optimaliseren. Zodra hier meer bekend over is zullen we dit melden."

Rijkswaterstaat vervangt of renoveert in Zuid-Holland tot 2030 een groot aantal verouderde bruggen, tunnels en wegen. Lees hier meer over de werkzaamheden.