4 augustus 2021, Oude-Tonge - Bewoners van Oude-Tonge hebben een brief ontvangen van gemeente Goeree-Overflakkee. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep en gemeente organiseert daarvoor een bijeenkomst op 6 september aanstaande. "Naar aanleiding van een bewonersinitiatief verkennen we als gemeente Goeree-Overflakkee momenteel de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van de historische kern van Oude-Tonge. Er liggen kansen om de uitstraling, het gebruik en de samenhang van het gebied te verbeteren. Wij kijken uit naar een leuke en inspirerende bijeenkomst." Lees hieronder de brief van gemeente Goeree-Overflakkee.

Vervolg

Brief gemeente Goeree-Overflakkee:

Naar aanleiding van een bewonersinitiatief verkennen we als gemeente Goeree-Overflakkee momenteel de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van de historische kern van Oude-Tonge. Er liggen kansen om de uitstraling, het gebruik en de samenhang van het gebied te verbeteren. Dit traject is begonnen met een cultuur-historisch en stedenbouwkundig onderzoek van het centrumgebied. Hiermee hebben we inzicht in de historische ontwikkeling van Oude-Tonge, de huidige situatie en inrichting van de belangrijkste openbare ruimtes.

Enquête

Vervolgens hebben we een enquête over de dorpskern Oude-Tonge uitgezet. Hoe waarderen inwoners dit centrum? Wat vinden ze goed, waar is nog wel een verbetering te behalen? Dat heeft ons meer inzicht gegeven in hoe de inwoners zelf het gebied zien. U heeft aangegeven betrokken te willen worden bij het vervolgproces door deel te nemen aan de klankbordgroep.

Op basis van het onderzoek, de aangedragen informatie en ideeën van inwoners en de antwoorden van de enquête zijn inmiddels verschillende scenario’s voor de inrichting van het centrumgebied opgesteld in kaarten en beelden.

Met de klankbordgroep willen we nu graag in gesprek over de scenario’s. Daarnaast willen we het ook met elkaar hebben over vraagstukken als prioritering, kansen en welke rol u voor uzelf ziet, om zodoende samen tot een volgende stap in het proces te komen. Vervolgens willen we randvoorwaarden en een stappenplan gaan maken.

Bijeenkomst 6 september

Daarom nodigen wij u uit van harte uit voor een bijeenkomst op maandag 6 september 2021 in Hotel de Lely, onder voorbehoud dat de coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst toelaten. Als een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, dan organiseren we een digitale variant. We beginnen om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) en verwachten rond 21.00 uur de bijeenkomst af te sluiten.

Agenda

  1. Opening en kennismaking
  2. Toelichting project en het proces
  3. Presentatie scenario’s
  4. Discussie / vragen
  5. Vervolg
  6. Afronding

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, zou u dit dan willen doorgeven aan ondergetekende via
l.heindijk@goeree-overflakkee.nl. "Wij kijken uit naar een leuke en inspirerende bijeenkomst."