Regio - Waterschap Hollandse Delta praat je bij over 'Lastige planten'. In de natuur komen planten voor die overlast of schade veroorzaken. Akkerdistel, Jacobskruiskruid en Reuzenberenklauw zijn zulke planten: mooi, maar schadelijk. Hoe gaat waterschap Hollandse Delta daarmee om? Lees hieronder meer.

Akkerdistel

De akkerdistel is een stekelige plant die overlast kan geven bij akkerbouw. Om verspreiding te voorkomen, maait het waterschap de bermen en slootkanten langs akkers voordat deze plant zaad vormt.

Brandnetel

Brandnetels zijn lekker voor in de soep! De brandnetel is een sterke plant die andere soorten verdringt, terwijl verschillende soorten juist goed zijn voor de biodiversiteit. Door meer maaisel af te voeren, ontstaat op de schrale bodem meer biodiversiteit en groeien er minder brandnetels.

Jacobskruiskruid

Het Jacobskruiskruid heeft prachtige gele bloemen, maar de plant is dodelijk voor paarden. Maaisel waarin deze plant voor komt, wordt apart afgevoerd. Zo komt de plant niet in het hooi of stro voor paarden terecht.

Reuzenberenklauw

De reuzenbereklauw komt oorspronkelijk uit Azië. De plant wordt heel hoog en heeft witte bloemen. Aanraking veroorzaakt jeuk en blaren. Wij bestrijden de reuzenbereklauw op plekken waar veel mensen zijn. Door de bloemen weg te halen, voorkomen we verspreiding.

Op de foto’s zie je Akkerdistel, Jacobskruiskruid en Reuzenberenklauw.

In de rubriek 'Buiten gewoon groen', vertelt Hollandse Delta iedere keer iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Tekst Waterschap Hollandse Delta.