26 juni 2021, Landelijk - Tweede Kamerleden hebben 23 juni jl. tijdens een rondetafelgesprek met de titel Naar een duurzame visserij met vertegenwoordigers van de visserij, de natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers vragen kunnen stellen over het thema duurzame visserij. Deze vertegenwoordigers hebben ieder een standpunten notitie (postition paper), in totaal 14 stuks, ingediend waarover de Kamerleden hun konden bevragen. "Aanwezig waren de Kamerleden Wassenberg (PvdD), Valstar (VVD), de Groot (D66), Boswijk (CDA) en Grinwis (CU)." Lees hieronder meer.

Vervolg

Het rondetafelgesprek diende ter voorbereiding op het debat van de Vaste Commissie voor Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit volgende week met demissionair minister Schouten. Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, mocht namens de visserij de aftrap doen.

Verschillende aspecten duurzame visserij aan bod

Een greep uit de onderwerpen die onder andere aan bod kwamen waren het niet tekenen van het Noordzee ‘akkoord’ door de visserijsector en het daarmee samenhangende ontbreken van perspectief voor de vissers, het opheffen van blokkades om buitenlandse vissers aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen te kunnen inzetten, de sleepnetvisserij die steeds verder in verdrukking komt, de noodzaak om innovaties de ruimte te geven om visserij mogelijk te houden in de toekomst, de zoektocht naar een alternatief voor pluis, inzetten op gelijke kansen voor de Nederlandse vissers ten opzicht van hun buitenlands collega’s en dierenwelzijn in de visserij. Het rondetafelgesprek was live te volgen en is terug te zien op de website van de Tweede Kamer.

Inbreng van de Nederlandse Vissersbond

Vooraf had de Nederlandse Vissersbond het visiedocument ‘Werkt u mee aan toekomstperspectief voor de visserijsector?’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Inspraak betekende dat Johan Nooitgedagt twee minuten de tijd kreeg een vijftal onderwerpen aan deze Kamerleden te presenteren als ‘actuele ontwikkeling en problematiek’. Het eerste onderwerp was het Noordzee Overleg (1) en het niet onderschrijven van het Noordzee Akkoord. Er wordt teveel van de visserijsector gevraagd en we krijgen er te weinig voor terug. De visserijsector wil perspectief. Het gaat er op lijken dat de visserijsector hier unaniem in gaat worden. Aansluitend is het stikstofdossier aangestipt (2). Genoemd is de pilot met de ZK 14 en de samenwerking met Green Shipping. Net als de Gemeente Hollands Kroon verzoeken we de Kamerleden te pleiten voor een overgangstermijn want anders liggen de vissersschepen op enig moment gedwongen stil. Het bemanningsprobleem (3) is genoemd waarbij is uitgelegd dat de er nog steeds geen erkenning is van de Poolse visserijdiploma’s (STCW-F) en dat wordt door de kottereigenaren als een groot probleem ervaren. Ander onderwerp opgebracht door onze voorzitter is dat sanering (4) blijkbaar het toverwoord is bij de IJsselmeervissers, Waddenzeevissers en Noordzeevissers. Er is echter ook een grote categorie vissers die graag door willen gaan. Die willen van de overheid toekomstperspectief en ondersteuning daarvoor. Dat is ook nodig om de infrastructuur in de visserijgemeenschappen overeind te houden. Tot slot bracht Johan K. Nooitgedagt de innovatie (5) aan de orde en zei daarover: “Innovatie staat hoog in het vaandel bij de visserij, maar daar heb je wel visgebieden voor nodig en die raken we steeds meer kwijt. Denk daarbij aan een landbouwer zonder land, dat is gelijk aan een schip zonder roer of een visserman zonder goede visgronden”.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Nooitgedagt via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.