4 juni 2021, Regio - Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug zou deze maand waarschijnlijk niet meer geopend worden, maar toch stond het verkeer op vrijdagmiddag rond 13:00 uur vast in een file voor een geopende brug. "De Haringvlietbrug in de A29 is in storing en het brugdek staat volledig open en gaat niet meer naar beneden", aldus Rijkswaterstaat. Dit gebeurde tijdens de wekelijkse test. Het verkeer is gestremd in beide richtingen en omrijden kan via de A16, via Dordrecht. Ook zijn er werkzaamheden aan de Volkerakbrug, dit valt samen. Lees hieronder meer.

Vervolg

Haringvliet 4 juni 2021: "De A29 Rotterdam-Bergen op Zoom is dicht bij het knooppunt Hellegatsplein door technische problemen met de brug. Knooppunt Sabina - de Haringvlietbrug is dicht, omrijden kan via Dordrecht. De Volkerakbrug is dicht van 4 juni 22:00 uur tot 7 juni 2021, 05:00 uur."

Volkerak 4 juni 2021: A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Ter hoogte van de Volkerakbrug, van vrijdag 4 juni 22.00 uur tot maandag 7 juni 05.00 uur.

De oorzaak van de storing op de Haringvlietbrug is niet bekend. Volgens Rijkswaterstaat wordt er hard gewerkt aan een oplossing.

Haringvliet 4 jun. 2021, 13:52 uur: De brug gaat weer naar beneden!

Beweegbaar deel Haringvlietbrug 6 weken niet open

De reden dat het beweegbare gedeelte van de Haringvlietbrug juist voor een week of 6 dicht zou gaan, is dat een veilige doorvaart op dit moment niet gegarandeerd kan worden. Scheepvaart lager dan 13 m, kan dan alleen onder het vaste deel van de Haringvlietbrug doorvaren. Hogere scheepvaart moet omvaren. "Sinds november 2020 heeft Rijkswaterstaat een groot aantal nieuw ontworpen klemmen aangebracht. De nieuw ontworpen klemmen blijken echter ook los te trillen. Naar verwachting heeft Rijkswaterstaat 6 weken nodig voor technisch onderzoek en het herstel."

Het aluminium rijdek van de brug zit met klemmen vast aan de beweegbare klep van de brug. Deze klemmen worden zwaar belast door het vele verkeer dat over de brug rijdt. Rijkswaterstaat inspecteert de brug wekelijks en daaruit is gebleken dat de klemmen lostrillen. Sinds november 2020 heeft Rijkswaterstaat een groot aantal nieuw ontworpen klemmen aangebracht. De nieuw ontworpen klemmen blijken ook los te trillen. Naar verwachting heeft Rijkswaterstaat 6 weken nodig voor technisch onderzoek en het herstel. Onderzocht wordt of het mogelijk is om op een beperkt aantal momenten de brug toch op een veilige manier te openen.

Veiligheid

De kans bestaat dat een van deze klemmen of bouten los trilt van de aluminium plaat en naar beneden valt. Om de veiligheid voor de scheepvaart onder de brug te garanderen, is besloten om dit deel van de doorvaart af te sluiten voor de scheepvaart. De scheepvaart wordt met rode lichten op de brug en een verlichte ballenlijn erop gewezen dat doorvaart onder het beweegbare gedeelte niet mogelijk is.

Scheepvaart lager dan 13 m kan onder het vaste deel de Haringvlietbrug passeren. Het wegverkeer ondervindt geen noemenswaardige hinder van de situatie. Mogelijk kunnen herstelwerkzaamheden nog wel incidenteel hinder veroorzaken.

Omleiding

Het Haringvliet is een drukke vaarroute voor de recreatievaart. Scheepvaart hoger dan 13 m moet omvaren via het Spui, de Oude Maas en de Dordtsche Kil. De omvaartijd is afhankelijk van de stroom (eb of vloed) en ligt tussen de 2 en 4 uur extra. Schepen die onder het vaste deel van de Haringvlietbrug door kunnen, hebben geen last van de stremming.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd. De Haringvlietbrug is een van deze bruggen die binnenkort wordt aangepakt. Vervanging van de klep van de Haringvlietbrug staat op dit moment gepland voor 2023.

Bron Rijkswaterstaat