17 april 2021, Regio - Hoe gaat het met de duinen en dijken in het stormseizoen? Op deze vraag kan het Waterschap Hollandse Delta aan het eind van de maand een antwoord geven, "als alle dijken en duinen nauwgezet zijn geïnspecteerd." In april controleren medewerkers van waterschap alle dijken en duinen in onze regio die bescherming bieden tegen het water van de zee en de grote rivieren. Het gaat om 328 kilometer dijk en 35 kilometer duinen. Lees hieronder verder.

Onze beheerders bekijken of er door de stormen en de golven schade is ontstaan. Bij de duinen gaat het vooral om de afslag van zand. Bij dijken, die met stenen zijn bekleed bekijken we of er stenen zijn verzakt en of er voegen zijn uitgespoeld. En bij de dijken die met gras zijn bekleed onder andere of er kale plekken zijn ontstaan en of er door bevers of andere dieren beschadigingen aan de dijk zijn aangebracht.

Met duo’s lopen de waterschapsmedewerkers de 328 dijken en 35 km duinen af. Met behulp van een computer worden alle afwijkingen op foto’s en kaarten vastgelegd.

Kleine reparaties voert het waterschap in eigen beheer uit. Bij grotere schades schakelen we een aannemer in.