Goeree-Overflakkee - RAD vindt de eerste PMD-inzameling op ons eiland een succes: "De inwoners van Goeree-Overflakkee zijn erg actief in het scheiden van PMD-afval. Tijdens de eerste week van de huis-aan-huis inzameling is ruim 7.300 kilo PMD-afval ingezameld. Dat is een zeer positief resultaat voor de eerste ronde van de huis-aan-huis inzameling. Voor de RAD is het niet mogelijk om andere van de speciale PMD-zakken mee te nemen. "Dit zorgt voor afgekeurde vrachten bij de verwerker en daarmee riskeren we hoge boetes. Met behulp van de doorzichtige zakken kunnen de medewerkers makkelijk nakijken of daadwerkelijk PMD-afval is aangeboden." Lees hieronder meer en lees de tips van RAD.

"Het PMD-afval wordt ingezameld via speciale PMD-zakken. Inwoners kunnen deze PMD-zakken gratis ophalen bij diverse afhaalpunten binnen de gemeente."

Tot voor kort werd het PMD-afval in Goeree-Overflakkee alleen via de verzamelcontainers ingezameld. Om de inwoners een betere service te bieden en de gescheiden inzameling te stimuleren, hebben de RAD en de gemeente Goeree-Overflakkee het huis-aan-huis ophalen van PMD ingevoerd. Met ingang van 1 april jl. wordt het PMD-afval 1 keer in de 2 weken bij de inwoners thuis opgehaald. In de eerste week heeft de RAD in totaal 7.300 kilo PMD gescheiden opgehaald. "Dat is een heel mooi resultaat, waar we trots op mogen zijn!"

De speciale PMD-zakken vliegen de winkels uit en er is al een flinke toename geconstateerd op het gescheiden aanbieden van PMD-afval. "De problemen met de overlopende verzamelcontainers rond de paasdagen is volledig opgelost en de huis-aan-huis inzameling heeft de druk bij de verzamelcontainers weggenomen. Dit is een goede service gebleken."

Kroonringen

De eerste huis-aan-huis inzameling heeft plaatsgevonden in de week van 5 april tot en met 9 april. Ondanks harde wind en sneeuwbuien was het resultaat positief! De RAD en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben het streven om zo snel mogelijk kroonringen op geschikte locaties te plaatsen. In eerste instantie worden alle hoogbouwlocaties voorzien van kroonringen en van daaruit wordt het plaatsingstraject verder uitgerold. Bij slechte weersomstandigheden wil de RAD haar inwoners vooral het advies meegeven om de zakken op de juiste ophaaldag voor 8.00 uur op de aanbiedplaats van de kliko’s neer te leggen. Bij harde wind kunnen de zakken aan elkaar worden gebonden, om het wegwaaien van de zakken te voorkomen.

PMD-zakken
Voor de inzameling van PMD, zowel huis-aan-huis als bij de verzamelcontainers, kunnen inwoners gebruik maken van de speciale PMD-zakken. Deze zakken zijn gratis verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten en bij de milieustraten van de RAD. Een actueel overzicht van alle afhaalpunten is terug te vinden op radbv.nl.
De zakken zijn gratis, zodat de inwoners niet worden opgezadeld met extra kosten voor het gescheiden aanbieden van het PMD-afval. De zakken zijn alleen te gebruiken voor het PMD-afval en kunnen niet gebruikt worden voor de restafvalcontainer, omdat het gesubsidieerde zakken zijn. De medewerkers van de RAD constateerden tijdens de inzameling dat het PMD ook nog in grijze ondoorzichtige zakken wordt aangeboden. Naast dat het voor de inwoners zonde van het geld is om dit soort zakken te gebruiken, is het voor de RAD ook niet mogelijk om die zakken mee te nemen. Dit zorgt voor afgekeurde vrachten bij de verwerker en daarmee riskeren we hoge boetes. Met behulp van de doorzichtige zakken kunnen de medewerkers makkelijk nakijken of daadwerkelijk PMD-afval is aangeboden.

Tips voor de PMD-inzameling
-
PMD bestaat uitsluitend uit huishoudelijk verpakkingsafval van plastic, metaal en drinkpakken
- Harde kunststoffen, gebruiksvoorwerpen en piepschuim mogen NIET bij het PMD
- Gebruik voor het aanbieden van PMD-zakken uitsluitend de gratis verkrijgbare PMD-zakken
- Bied de zakken op de juiste ophaaldag voor 8.00 uur aan op de aanbiedplaats van de kliko’s
- Bij slechte weersomstandigheden kunnen de zakken aan elkaar worden gebonden