14 april 2021, Goeree-Overflakkee - De Partij van de Arbeid Goeree-Overflakkee heeft bij de aankondiging door het college van B&W dat er bezuinigd moet gaan worden, duidelijk gemaakt ‘dat er niet op mensen bezuinigd mag gaan worden’. Tijdens de raadsvergadering van 8 april j.l. heeft de PvdA de daad bij het woord gevoegd: de motie over ophalen oud-papier actief ondersteund en kritiek op voorstel Oostelijke Randweg Middelharnis. Lees hieronder meer.

Het college van B&W heeft voorgesteld om het ophalen van oud-papier door verenigingen te beëindigen. Dit met grote impact voor de financiën van de verenigingen en in het verlengde daarvan voor de activiteiten voor hun leden en de samenleving. Voor de PvdA geen goed plan, ondanks de voorgestelde compensatieregeling. Alle reden dus om de motie van CDA te ondersteunen. De motie is door de gemeenteraad aangenomen. Het college wordt gevraagd om met een ander plan te komen.

Het verkeerscirculatieplan (VCP) voor de kernen Middelharnis-Sommelsdijk kent een lange historie met heel veel scenario’s. De rode draad: geen enkel scenario verbetert de verkeerscirculatie. Het collegevoorstel om het scenario met een randwegstructuur te omarmen en nogmaals onderzoek te doen (kosten 100.000 euro) naar een Oostelijke Randweg met brug, of tunnel bij het havenkanaal is voor de PvdA niet de weg die ingeslagen moet worden. PvdA raadslid Cees Grinwis had kritiek op de realiteitszin van het college. Er liggen twee recente rapporten die aangeven dat een Oostelijke Randweg niets bijdraagt. Ook slaat het college onvoldoende acht op de impact voor natuur en bewoners. Verder is eerst een woonvisie nodig, waar gaan we woningen bouwen om alle kernen vitaal te houden. Nu lijkt het erop of er nog eens ruim 500 woningen ten noorden van Middelharnis moeten komen. Terwijl dit plan eerder vanwege de verkeerscirculatie in de ijskast is gezet.

Wil je de PvdA laten weten hoe je denkt over het verkeerscirculatie plan, of andere onderwerpen die in de gemeente spelen dan horen wij dat graag. Dat kan op onze facebookpagina PVDA GOEREE OVERFLAKKEE.

Tekst PvdA GO