Landelijk - Het Rijk stelt vanaf 20 april 2021 €20.000,00 subsidie beschikbaar voor visserij-ondernemers die de haalbaarheid van hun innovatieve idee willen onderzoeken. Het doel is om duurzame vernieuwingen in de visserij te bevorderen. Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor alles wat zij nodig hebben om de eerste stappen te zetten; zoals eigen onderzoek, overleg met deskundigen, marktonderzoek, online research of een aantal proeven. Aanvragen is op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Lees hieronder het hele bericht van de Nederlandse Vissersbond.

Vervolg

Speciaal MIT-subsidiebudget visserij

Deze subsidie is een speciaal op de primaire visserij gericht budget binnen de MIT subsidie (MKB Innovatiestimulering Topsectoren). Het Rijk heeft deze maand bekend gemaakt dat er speciaal voor de primaire visserijsector een totaal budget beschikbaar is van € 400.000,-.

Eerste stap op weg naar duurzame innovaties

Het doel van de subsidie is dat vissers die duurzame kansen zien, een eerste stap zetten om te onderzoeken of hun ideeën levensvatbaar zijn. Met de subsidie kunnen zij antwoorden onderzoeken op vragen als ‘werk de techniek werkelijk zoals ik heb bedacht?’ en ‘Is er voor mijn innovatie een markt en hoe groot is die?’. Tevens is er ruimte om op kleine schaal te experimenteren in de praktijk. Ondernemers bepalen zelf wat nodig is voor de haalbaarheidssubsidie.

Subsidie kan bijvoorbeeld aangevraagd worden voor technische oplossingen om verspilling, ongewenste bijvangst en bodemberoering terug te dringen of methoden/vistuigen om selectiever te vissen. Ideeën voor minder impact op klimaat of milieu (zoals het reduceren van het brandstofverbruik) en duurzame kweekmethoden komen ook in aanmerking.

Subsidie voor eigen uren en overige kosten

Subsidie is mogelijk voor alle activiteiten om de openstaande vragen te beantwoorden, ook eigen uren zijn subsidiabel. Het is tevens mogelijk om voor kosten van anderen subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld voor het inhuren van een onderzoeksbureau of het kopen van materialen.

‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’

De regeling staat open vanaf 20 april 2020. Maar let op! De MIT Haalbaarheidssubsidie is op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het is belangrijk om meteen op de eerste dag van openstelling een aanvraag in te dienen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat er op die dag al zoveel aanvragen binnenkomen, dat het budget op is. Begin dus nu met de voorbereiding.

Kijk voor meer informatie over de MIT Haalbaarheidssubsidie HIER.

De Nederlandse Vissersbond helpt vissers graag bij het aanvragen van de MIT Haalbaarheidssubsidie. Reageer zo snel mogelijk omdat er voldoende tijd nodig is voor het maken van een goede aanvraag.

Neem voor meer informatie contact op met Egbert van der Tuin en Brita van den Dries-Trapman via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.

Tekst Nederlandse Vissersbond. Dit bericht is tot stand gekomen met hulp van Brands Fundraising & Consultancy.