Ooltgensplaat - Ook dit jaar wordt er in de Stille Week (29 maart-3 april 2021), tussen Palmpasen en Pasen, in de Gereformeerde Kerk in Ooltgensplaat iedere avond een korte samenkomst gehouden. Het overkoepelend thema voor de vieringen is dit jaar: ‘Struikelstenen in de weg naar Pasen’. "Door heel Nederland, en ook op Goeree-Overflakkee liggen zogenaamde struikelstenen of Stolpersteine...." Lees hieronder verder.

Vervolg

Door heel Nederland, en ook op Goeree-Overflakkee liggen zogenaamde struikelstenen of Stolpersteine. Dat zijn stenen die in het trottoir worden geplaatst voor de huizen van de verdreven Joodse mensen. In een messing plaatje worden de personalia van de omgekomenen Met de Stolpersteine wil men de herinnering levend houden aan de Joodse inwoners die tijdens de laatste wereldoorlog zijn weggevoerd en omgekomen. Op ons eiland liggen 57 stenen daar als een herinnering aan 57 Joodse bewoners van het betreffende pand die in WO2 slachtoffer zijn geworden van het nationaalsocialisme.

Struikelstenen vallen op door hun kleur en de weerkaatsing van het licht dat erop valt. Je aandacht wordt erdoor getrokken en je wordt uitgenodigd om even stil te staan en de informatie op de struikelsteen te lezen. Maar om de tekst te kunnen lezen moet je je knieën en je hoofd buigen. Je buigt op deze manier als het ware voor het slachtoffer. Je struikelt niet letterlijk, je ‘struikelt’ met je hoofd en je hart.

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen ook over een struikelsteen: “Let op, Ik (God) leg in Sion een struikelblok neer, een steen waaraan men zich stoot, maar wie in Hem (Jezus) gelooft, wordt niet teleurgesteld” (Romeinen 9:33).

In de komende Stille Week willen we op zoek gaan naar stenen die je even stilzetten. Struikelstenen die je aandacht vragen voor wat er in Jeruzalem gebeurd is met rabbi Jezus van Nazaret. Hij, Gods Zoon vraagt je om te knielen en je hoofd te buigen voor zijn lijden en zijn sterven. Struikelstenen – als een herinnering. Als een teken van je geloof en je verbondenheid met Hem.

De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl. De vieringen hebben een eenvoudige opzet; zingen, bidden, luisteren naar de Bijbel, er is een korte meditatie en een muzikaal moment. Iedere samenkomst duurt ongeveer 30 minuten en begint om 19:00 uur. Op donderdag, als het Heilig Avondmaal wordt gevierd, zal ds. B.J. Oldenhuis de dienst leiden. U bent van harte welkom de bijeenkomsten digitaal bij te wonen.