19 maart 2021, Middelharnis - Afgelopen donderdag hield politiek Flakkee een dialoogavond. Tijdens de presentatie ontstond bij de raadsleden van Vitale Kernen grote verbazing toen een vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland aangaf dat het beleid is aangepast. Vitale Kernen Goeree-Overflakkee: "Een avond waar onderwerpen aan de orde komen waarover gemeenteraadsleden en inwoners kunnen meespreken. Deze keer stond de Transitievisie Warmte en Participatieafspraken op de agenda. Eenvoudig gezegd: hoe maken we afspraken met de inwoners om onze woningen niet meer te verwarmen met aardgas, maar met alternatieven. Wij moeten van het gas af en Goeree-Overflakkee wil daarin vooroplopen. Stad aan ‘t Haringvliet is daarvan een voorbeeld." Lees hieronder verder.

Verbazing

Tijdens de presentatie ontstond bij de raadsleden van Vitale Kernen grote verbazing toen een vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland aangaf dat het beleid is aangepast. De nadruk ligt nu op het terugdringen van de CO2-uitstoot en niet meer van het aardgas af. Een wezenlijk verschil waarover Vitale Kernen door verantwoordelijk wethouder Tea Both niet eerder is geïnformeerd. In de toekomst gaat dit aangepast beleid een heel andere benadering vragen dan tot nu toe. De nadruk komt veel meer te liggen op het isoleren van woningen en gebouwen dan op welke energie er gebruikt gaat worden.

Betaalbaarheid

Tijdens de dialoogavond kwam nadrukkelijk weer naar voren dat de overheid kan verzinnen wat ze wil. Echter de betaalbaarheid van de landelijke en Goeree-Overflakkeese ambities moeten eerst inzichtelijk zijn. Eenmalig vijf miljoen overmaken naar Goeree-Overflakkee voor Stad aan ‘t Haringvliet blijkt zelfs al op korte termijn niet afdoende.

Vitale Kernen GO