3 maart 2021, Rgeio - Op sommige plekken op Goeree-Overflakkee is zoet water schaars. Op diverse plekken rondom het eiland is het water brak. Waterschap Hollandse Delta: "Daardoor kunnen we niet overal even gemakkelijk zoet water de polder inlaten. Om alvast goed voorbereid te zijn op de waterbehoefte in het voorjaar, laten we nu al extra water in." Lees hieronder meer.

Onvoldoende zoet water

Tijdens een droog voorjaar kan het waterpeil op Goeree-Overflakkee snel zakken. Dit geldt met name in het bemalingsgebied Kilhaven, bij Ouddorp en deels in het peilgebied de Witte Brug bij Goedereede. Op deze plekken zijn er onvoldoende mogelijkheden om zoet water de polder in te laten.

Op tijd voorbereiden

Om problemen en waterschaarste zo veel mogelijk te voorkomen, gaan we de waterstand in deze twee gebieden nu al wat verhogen. Als waterschap maken we onderscheid tussen het winterpeil en het zomerpeil. Normaal gaan we pas op 1 april over op zomerpeil, maar nu doen we dat dus eerder. Zo houden we het waardevolle zoete water beter vast in het gebied en bereiden we ons voor op de waterbehoefte van boeren in het voorjaar.