21 februari 2021 - Afgelopen woensdag was er het Webinar over de plannen voor de Programmalijn ‘Landschap en Toerisme’ als onderdeel van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Veel initiatieven werden gedeeld, zoals: 'Mobiel hotel', 'Voedselbos', 'Slapen in de wildernis', 'Verder ontwikkelen natuurspeeltuin Flauwe Werk Ouddorp', enz. "Door de verbinding van bestaande programma’s en projecten met nieuwe initiatieven kunnen we, met elkaar, versnellen en verstevigen! Misschien zijn er organisaties of ondernemers voor wie dit Webinar interessant zou kunnen zijn. Er is nog één Webinar waarvoor aangemeld kan worden aanstaande 26 februari." Lees hieronder het verslag van de webinar van afgelopen woensdag.

VerslagWebinar Regio Deal Zuid-Hollandse Delta 17 februari j.l.

1. Wat is de Regio Deal?

Rijk en Regio komen samen veel verder dan alleen. De Regio Deal zijn kort gezegd middelen vanuit het Rijk, met strenge regels waaraan deze besteed worden. Om prettig te wonen, werken en recreëren hebben we het landschap heel hard nodig. Dat heeft ook zeker te maken met de toeristische sector. De Regio Deal wordt verdeeld over vier programmalijnen; duurzaamheid, agrifood, onderwijs- en arbeidsmarkt en landschap en toerisme. Iedere programmalijn heeft een werkroep, boven de werkgroepen fungeert het programmateam met daarboven een regiobestuur. Ondernemers kunnen aansluiten met initiatieven, hier kunnen ideeën uit samenvloeien. De pijler Landschap en Toerisme streeft naar een versterking van de omgeving en daar opeenvolgend ook de woon- en werksituatie. De Regio- envelop zijn deels bestaande projecten, waar geld voor is opgenomen met een bedrag van €3.100.000,00. De Rijks- envelop is vooral gericht op nieuwe, extra plannen met een extra toegevoegde waarde. We willen proberen de parels met elkaar te verbinden en dit goed te vermarkten. We streven er ook naar de verbindingen naar de recreatieterreinen te verbeteren. Dit willen we bereiken door het uitbreiden van vervoersmogelijkheden en door de bereikbaarheid te verbeteren. Voor alle Natuur en Voordelta businesscases is het de bedoeling dat veel onderzoek vooraf wordt gedaan om verbeteringen aan te kunnen brengen. Daarbij is het belangrijk dat er wordt gekeken naar het draagvlak van de natuur. Ook hebben wij aandacht voor ondermijning oftewel de bewustwording van het herstructureren van campings en recreatieterreinen.

2. Hoe kunt u meedoen?

Als gemeenten vinden we het belangrijk dat ondernemers aan kunnen haken bij de Regio Deal. Het verzoek is: wat kunt u bijdragen? Hier vragen we tijd of geld voor terug (samenwerkingen). Verder kunt u ook initiatieven indienen voor de andere programmalijnen. Door middel van het QuickScan formulier kunnen ideeën worden ingediend. Dit wordt door de werkgroep beoordeeld met de KRACHT-criteria. Dit hoeft niet overal 100% te voldoen, maar het wordt gebruikt als uitgangspunt. Vraag: graag voor 1 april de ideeën doorgeven. Vervolgens krijgt men een go, no-go of go-onder voorwaarden, dit kan worden besproken met een programmamanager en werkgroep lid. Ook is het mogelijk om vooraf contact te zoeken met een van de leden van het team.

3. Vragen en opmerkingen uit de chat

Vraag 1: Wat is het ijk-jaar hiervan?

Antwoord: Voor het basisjaar zal uitgegaan worden van de meest recent beschikbare informatie, daarbij zal in 2025 een nulmeting worden gehouden.

Vraag 2: Wat zijn de risico’s van meer toerisme en recreatie qua druk op de natuur en milieu?

Antwoord: De projecten worden in samenhang met natuur en milieu waarden nader uitgewerkt.

Vraag 3: Wordt naast ondermijning ook handhaving meegenomen?

Antwoord: Ja, de handhaving zal ook onderdeel zijn van de aanpak.

Vraag 4: Hoe verhoudt zich dit tot het plan voor het vormen van Nationaalpark NL-Delta?

Antwoord: De projecten zullen in samenhang met NL-Delta worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken hoe beide trajecten elkaar kunnen versterken.

Vraag 5: Wie kan meehelpen die plannen te ondersteunen qua co-financiering? Er zijn aantal natuurorganisaties en vrijwilligers die "ready to go" zijn.

Antwoord: Dat kunnen meerdere partijen zijn, vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, op die manier hopen we het gezamenlijk aan te pakken.

Vraag 6: NL Delta lijkt vooralsnog ten kosten te gaan van de zichtbaarheid van lokale inzet en organisaties. Hoe zien de gemeenten dit zelf?

Antwoord: We sluiten geen samenwerkingen uit, als dat tot uitvoering zou komen. Echter mag dat de doelstelling niet belemmeren. NL-Delta kan ook allerlei kansen bieden in het kader van Europese subsidies. Vooral de merknamen mogen daarbij niet aangetast worden.

Vraag 7: Kunnen vragen later ook nog per e-mail gesteld worden?

Antwoord: Ja, geen probleem. U kunt altijd in gesprek met een van de programmamanagers en teamleden.

Vraag 8: Gaan de binnen strand (jes) aangepakt worden? Is er een pr/usp kans?

Antwoord: Dat is geen onderdeel van de Regio Deal, dat staat er los van. Wel is er gekeken naar het opknappen van sommige stranden en meerdere zijn ook al opgeknapt, daar zijn we nog mee bezig. De Regio Deal is een eerste stap, dit is een opmaak naar meer.

Opmerkingen vanuit de chat

"NL Delta meer dan ‘alleen’ nationaal park, juist ook gericht op (natuur)beleving en verbinden van voorzieningen. Zie bestaande nationale parken, geen planologische knelpunten vanuit NP, wel veel kansen en potentie voor vitaal gebied. Benader NL Delta/gemeente voor meer info en gesprek".

"Samen sta je toch een stuk sterker dan in je eentje, zou ik denken. Dus een vitaal gebied met prachtige natuur, daar worden zowel bewoners, ondernemers als bezoekers blij van".

4. Interactie - In welke sector bent u actief?

 • Toerisme en recreatie
 • Natuurbescherming/ natuurbeheer
 • Eetcafé - Watersport
 • Landschapsbescherming
 • Evenementen arrangementen
 • Cultuur
 • Landbouw
 • Horeca
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Zorg
 • Vrijetijdseconomie
 • Architectuur
 • Havenbedrijf
 • Voedselketen
 • Camping
 • Wandelvereniging

Heeft u een initiatief dat past binnen het programmalijn landschap en toerisme? Zo ja, wat voor initiatief?

 • Beleving
 • Mobiel hotel
 • Voedselbos
 • Slapen in de wildernis
 • In de sfeer van verblijfsrecreatie
 • Water-landverbinding Hellegatsplein
 • Verblijfsrecreatieconcept in de Hoeksche Waard
 • Meer fietsroutes met stop accommodaties
 • Bezoekerscentrum koppelen aan het Haven Ervaringscentrum op Maasvlakte 2
 • Verbinden van natuurgebieden en ecologische verbindingszones
 • Ontwikkelen van ecologische/ duurzame verhuuraccommodaties
 • Uitbreiding en doorontwikkelen bezoekerscentrum
 • Verder ontwikkelen natuurspeeltuin Flauwe Werk Ouddorp
 • Richten op ouderen (grote groep in NL) en handicap
 • Koppelen van arrangementen en activiteiten, om het seizoen hiermee te verlengen
 • Aan de oostkant punten om iets te nuttigen onderweg
 • Waterverbindingen, bijvoorbeeld de Deltaport Spui en Europastrand
 • Versterken natuur en landschap i.c.m. recreatie en verduurzamen landbouw (benutten zoet water voor natuur en landbouw) en het bijdragen, beheren en ontwikkelen hiervan.
 • Arrangementen samenstellen waardoor wij activiteiten koppelen aan overnachtingen om zo de verblijfsduur te verlengen
 • Workshops om de agrarische productie duurzaam te werven, bijvoorbeeld workshops wecken & inmaken
 • Passende verbinding openbaar vervoer tussen noord- en zuidkant Hoeksche Waard, met name naar Tiengemeten.

Wat heeft u nodig van ons?

 • Goede criteria
 • Verbinding van de eilanden
 • behoefte aan een paar Quick wins, zodat we snel resultaten zien
 • Dat er duidelijke lijnen zijn en waar cofinancieringen mogelijkheden zijn
 • Lijst van initiatieven, zodat je kunt aanhaken bij elkaar als er overlap is.
 • Samen maak je meer waard.
 • Een actieve rol van de gebiedsregisseur ter plekke
 • Bij ontwikkelingen van ideeën, een stukje feitelijke begeleiding
 • Goede communicatie, constante stroom van informatie
 • Snelheid, dat verzoeken met voortvarendheid worden behandeld
 • Misschien een website, waarop alle ontwikkelingen en initiatieven worden vermeld met mogelijkheden om elkaar te vinden
 • Koppeling initiatieven, snelle doorloop
 • Klankbord/ stuurgroep vanuit ondernemers en organisaties
 • Informatie over initiatieven en ontwikkelingen blijven verstrekken om eventueel aan te kunnen haken/ bij te dragen/ voor inspiratie kunnen zorgen
 • Een aantal partijen samenbrengen in niet te grote sessies
 • Mogelijk kleine financiële bijdrage om de onrendabele opstart te ondersteunen, waarbij de ondernemer zeker het grootste deel op zijn rekening zal nemen
 • Concrete afspraken maken, niet blijven hangen in langdurige trajecten. Doen, Durven en aanpakken
 • Duidelijkheid en hulp van communicatie met Rijkswaterstaat en provincie over waar en wanneer wij ons bezoekerscentrum kunnen uitbreiden.

Bent u benieuwd naar de initiatieven van het vorige Webinar?

 • Aanleg zonnepanelen
 • Cultuurprojecten
 • Recreatie i.c.m. jachthaven, fort en golfclub in Numansdorp
 • Betere bereikbaarheid Haringvliet voor sportvissers
 • Kleinschalig duurzaam vakantiepark in Numansdorp
 • Vakantielogdes op het fort
 • Food lab
 • Sportvisserij evenementen organiseren
 • Ondernemers met elkaar in contact brengen m.b.t. arrangementen
 • Kampeerplaatsen
 • Overnachten in de ‘wildernis’
 • Openluchttheaterweekend
 • Aanleg van voorzieningen t.b.v. sportvisserij. Denk aan visplaatsen railerhelling.
 • Ook i.s.m. jachthavens en andere toeristische trekpleisters
 • Vismigratie als onderdeel van erfgoed.

Webinar gemist? 26 februari laatste kans

Misschien zijn er organisaties of ondernemers in uw netwerk voor wie dit Webinar ook interessant zou kunnen zijn. Er is nog één Webinar waarvoor aangemeld kan worden. Deze zal plaats vinden op 26 februari om 10.00-11.00 uur, geleid door Miranda Roest van gemeente Hellevoetsluis. Attendeer uw relaties dan ook gerust op deze mogelijkheid tot deelname.

Meer informatie
Sinds kort is de website www.regiozhd.nl actief. Deze wordt de komende periode nog verder aangevuld. Wilt u meer informatie of wilt u graag verder in gesprek? Neem dan gerust contact op met programmamanagers Loek Bal of Miranda Roest.

Voor specifiek lokale aspecten kunt u ook contact opnemen met onderstaande leden van het team.

 • Goeree-Overflakkee: j.eichler@goeree-overflakkee.nl
 • Hoeksche Waard: karen.degroot@gemeentehw.nl
 • Westvoorne: sc.vanderpalen@westvoorne.nl
 • Hellevoetsluis: m.roest@hellevoetsluis.nl
 • Nissewaard: b.dekens@nissewaard.nl
 • Brielle: d.dubach@brielle.nl