Middelharnis - Wethouder Feller (Recreatie en Toerisme, Onderwijs en Mobiliteit van Goeree-Overflakkee) heeft een brief verzonden aan bijna 1100 adressen (inwoners, ondernemers, zorginstellingen) in Middelharnis en Sommelsdijk. Hij schrijft: "ln het centrum van Middelharnis en een deel van Sommelsdijk overwegen we de parkeerzones uit te breiden. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening...." Lees hieronder meer.

De wethouder vraagt de betreffende personen en instanties of ze mee willen doen met een onderzoek. De brief gaat over de mogelijke uitbreiding van parkeerzones in Middelharnis en Sommelsdijk. ln het centrum van Middelharnis en een deel van Sommelsdijk zijn twee parkeerzones: de parkeerverbodszone (ook wel blauwe zone) en de parkeerzone voor vergunninghouders. De parkeerdruk in de omliggende straten is toegenomen (parkeeronderzoek 2019).

De gemeente Goeree-Overflakkee wil meer inzicht krijgen in de huidige parkeersituatie: "Daarom vragen wij u onze digitale enquête in te vullen. Wat is uw ervaring? Via onderstaande link leest u meer over het parkeeronderzoek en de voorgestelde aanpassingen. Ook uw mening telt! Zo krijgen wij beter in beeld wat de beleving van bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum is over de huidige parkeerzones en wat er nog beter kan. De uitkomsten van dit onderzoek helpt de gemeenteraad om de juiste beslissing te nemen."

Heeft u een brief ontvangen, maar heeft u geen internetaansluiting? Bel dan met 14 0187, u ontvangt van de gemeente het onderzoek op papier met daarbij een retourenvelop.

Gemeente Goeree-Overflakkee verwerkt de uitkomsten van dit onderzoek in een adviesrapport. "Dat is de basis voor het advies aan het college van B&W en het besluit van de gemeenteraad. We verwachten de resultaten begin mei 2021 klaar te hebben", aldus wethouder Feller.