[Update 30 januari ivm uitgave persbericht gemeente, zie link onderaan] 25 januari 2021, Goeree-Overflakkee - Afgelopen donderdagmiddag 21 januari was er een live webinar [zie video hieronder] met thema 'H2GO -met waterstof in transitie'. Het H2GO-programma timmert met partners stevig aan de weg om met waterstof een klimaatneutraal Goeree-Overflakkee te organiseren. In deze webinar sprak o.a. keyspeaker Jan Rotmans, hoogleraar duurzame ontwikkeling en transitievraagstukken Erasmus Universiteit: "Goeree-Overflakkee is wat mij betreft hét voorbeeld voor Nederland. Een goeie proeftuin." Rotmans hoort tot de personen van het eerste uur die duurzaamheid als urgent beleidsthema op de kaart hebben gezet. In korte lijnen was zijn boodschap aan onze gemeente: "Werk samen en investeer in je bevolking; ga de relatie aan en weet je verbonden met elkaar. Handel vanuit het collectieve belang. Stap als partij over je eigen belang heen én begin niet als laatste!" Wethouder Thea Both: "Goeree-Overflakkee is als eiland, zeer geschikt als proeftuin. Maar alles is nieuw en soms kan niet aan verwachtingen worden voldaan." Lees hieronder meer.

"We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk" -Jan Rotmans.

H2GO wil op Goeree-Overflakkee "in een levensvatbaar systeem laten zien hoe op eilandschaal een zelfstandig energiesysteem gecreëerd kan worden door de productie van groene waterstof. Hierdoor blijven de opbrengsten van de windparken en zonneweides beschikbaar voor het eiland en creëert het eiland een eigen betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem.

Duurzaamheid

Rotmans hoort tot de personen van het eerste uur die duurzaamheid als urgent beleidsthema op de kaart hebben gezet. Na de inleiding van Rotmans gingen gedeputeerde Berend Potjer van provincie Zuid-Holland en wethouder Tea Both van gemeente Goeree-Overflakkee in gesprek over de uitdagingen en kansen van de energietransitie en de rol die waterstof daar speelt.

Het H2GO-programma beperkt zich niet tot een aspect, maar verkent nadrukkelijk de toepassing van waterstoffen in de diverse sectoren, van mobiliteit tot wonen. Daarbij worden de meest spraakmakende projecten binnen het programma toegelicht.

[Update - persbericht gemeente en diverse linkjes]

Nieuwsbericht H2GO Live Webinar – 21 januari 2021

Goeree-Overflakkee; de Groene Parel

Zo noemde Jan Rotmans het eiland Goeree-Overflakkee dat al enige tijd tot de voorlopers behoort als het om duurzaamheid gaat. Hij zei dit op het Live Webinar dat door het H2GO-programma op 21 januari werd georganiseerd. Jan Rotmans daagde het prachtige eiland Goeree-Overflakkee uit om het duurzame voorbeeld van Nederland te worden.

H2GO Programma

Het H2GO-programma werkt aan de inzet van waterstof bij de doelstelling van Goeree-Overflakkee om in 2030 klimaatneutraal te zijn. “We werken met het waterstofprogramma op veel verschillende terreinen. Op het gebied van landbouw, visserij, transport, wonen en onderwijs zijn er ondanks coronaperikelen veel resultaten geboekt met uiteenlopende projecten”, zei programmamanager Tineke Keuzenkamp, “en dat is vooral doordat de ondernemers, inwoners en onderwijsinstellingen zelf hierin het voortouw nemen.”

Na een dankwoord aan de partners en ondernemers die bij deze projecten een grote rol hebben, was het woord aan Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid en Transitievraagstukken aan de Erasmus Universiteit.

Chaos en het nut van crises

Rotmans leidde zijn publiek in sneltreinvaart door de materie waar hij nu twintig jaar onderzoek naar doet. Een transitie kenmerkt zich door een onontkoombare, fundamentele verandering. Fundamenteel omdat het alle delen van de samenleving raakt. En onontkoombaar omdat de bronnen waar een samenleving op draait, eindig blijken te zijn of te veel nadelen veroorzaken. “Wij zijn arrogant en denken dat we de natuur kunnen knechten. Maar zij slaat terug. De aarde overleeft wel, maar wij niet.” De chaos en de crises waar we ons nu bevinden; Corona, sociale onrust en global warming, ze zijn nodig om te veranderen en oude patronen los te kunnen laten.”

Goeree-Overflakkee als koploper

Over Goeree-Overflakkee was Rotmans heel positief. “Het is een van de echte voorlopers die de ambitie om klimaatneutraal te worden echt aan het realiseren zijn.” Maar net zoals bij een marathon, zijn de laatste meters het zwaarst. Op de vraag hoe Goeree-Overflakkee die race moet lopen, antwoordde Rotmans dat het vooral een sociale opgave is. “Hoe verleidelijk het ook lijkt om je op de technieken te storten, het omgaan met weerstand -want die krijg je- is mensenwerk.” Jan Rotmans is ook duidelijk in wat er volgens hem nodig is om het programma verder succesvol te maken. “Je hebt maar een stuk of vijf mensen nodig. Maar dan wel mensen die het echt doen en volhouden.”

Een marathon met belangrijke smaakmakers

Wethouder Tea Both kon zich goed herkennen in de metafoor van de Marathon. “We zijn gaan lopen, ook al was het soms zoeken. En bij het traject met Stad aan ‘t Haringvliet Aardgasvrij is het een kwestie van steeds achteromkijken om te zien of je niet te ver voor de troepen uitloopt. Van het grootste belang is om de verbinding met de mensen te houden.” Gedeputeerde Berend Potjer gaf aan trots te zijn op het feit dat dit energy island als energie producerend eiland vooroploopt. Anne Geurts van het Havenbedrijf Rotterdam vertelde over de gezamenlijke ambitie om Zuid-Holland en Rotterdam op de internationale waterstofkaart te zetten. Het H2GO Programma maakt daar onderdeel van uit.

Succes

Het Webinar was goed bezocht en de jaarlijkse partnerdag van het H2GO programma werd ondanks de corona-beperkingen toch een succes. Tijdens het Webinar werden informatieve video’s getoond van de projecten Scheepvaart en Landbouw. Hiermee kregen de bezoekers een mooi inkijkje in de praktijk.

Meer informatie over het H2GO Programma is te vinden op www.h2goeree-overflakkee.com.

------------------

Video's

Bekijk HIER Aftermovie H2GO Webinar - Veranderen in tijden van chaos met o.a. Jan Rotmans (21 januari 2021)

Bekijk HIER Agrarische bedrijven samen naar een duurzame toekomst met Waterstof

Bekijk HIER H2GO - Filmimpressie over scheepvaart

Bekijk hieronder de video van deze live Webinar: