Regio Goeree-Overflakkee - Waterschap Hollandse Delta: "Wij strooien (ook preventief) onze waterschapswegen. Lokaal kan het de komende dagen glad zijn, dus blijf alert." Lees hieronder verder.

Het waterschap zorgt ervoor dat er voldoende water in sloten en singels is door water in te laten vanuit de rivieren. Bij vorst zal het waterschap het in- en uitlaten van water minimaliseren, binnen de wettelijke grenzen, om de aangroei van ijs mogelijk te maken. Op het moment dat het dooit, gebeurt dat geleidelijk en wordt het gesmolten ijs afgevoerd.

Winters weer levert niet alleen mooie taferelen op. Het kan ook voor vervelende gladheid zorgen. Tijdens winterse omstandigheden gaan wij samen met gemeenten en provincie de strijd tegen gladheid aan, zodat u zo veilig mogelijk de weg op kunt. Onze mensen gaan vaak 's nachts voor u op pad, langs de belangrijkste wegen, fiets- en busroutes.

Veel gestelde vragen

Strooiroute winter 2019/2020

Duurzaamheid

Bij gladheid en sneeuwval strooit het waterschap de waterschapswegen om te zorgen dat u daar zo weinig mogelijk last van heeft. De doorgaande wegen, openbaar vervoer- en fietsschoolroutes komen het eerst aan de beurt. Wegen die nauwelijks worden gebruikt of wegen waarvan het gebruik niet noodzakelijk is, zijn niet in het strooischema opgenomen. Er wordt ook niet gestrooid op toeristische fietspaden en op het Eiland van Dordrecht. De wegen en fietspaden zijn daar In beheer bij de gemeente Dordrecht.

In het kader van de duurzaamheid is er de nodige aandacht geweest voor een goede afstelling van het strooimaterieel en instructie aan de gladheidsbestrijders. Dit om onnodig zoutverbruik te voorkomen.

"Wij houden u via twitter op de hoogte wanneer wij de wegen gaan strooien."

Tips bij gladheid

  • Pas uw snelheid aan.
  • Let extra op bij aansluitende wegen, of deze wel of niet zijn gestrooid.
  • Let extra op kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers en motorrijders.
  • Neem ruim de tijd voor uw reis.

Schaatsen

Het waterschap gaat niet over de kwaliteit van het ijs. Voor de betrouwbaarheid van het ijs kunt u het beste informeren bij uw plaatselijke ijsclub. Hollandse Delta adviseert dringend om nooit in de buurt van gemalen te schaatsen. Het is daar altijd onbetrouwbaar, omdat het water in beweging blijft.

Dode vissen en watervogels

Dode vissen kunnen met name voorkomen bij een lange periode van extreme koude en voornamelijk in zeer ondiepe sloten en singels. Dode vissen en dode watervogels kunnen gemeld worden bij het waterschapsloket. Indien watervogels vastgevroren zitten in het ijs, belt u met de dierenambulance.