Goeree-Overflakkee - "Hoe vaak drinkt u drankjes met suiker? Heeft u corona gehad?" Met dit soort vragen onderzoekt de GGD Rotterdam-Rijnmond hoe het gaat met inwoners van de regio Goeree-Overflakkee. "Dit kan helpen om de gezondheid te verbeteren." Ongeveer één op de tien inwoners van 18 jaar en ouder krijgt tussen 8 en 11 september 2020 een vragenlijst van de GGD: de Gezondheidsmeter 2020. Hiervoor wordt willekeurig een steekproef getrokken uit het bevolkingsregister. Lees hieronder meer.

Vervolg

Het onderzoek gaat over gezondheid, leefstijl en woonsituatie, en dit jaar ook over corona. Corona kan immers veel invloed hebben op de gezondheid, de leefstijl en de financiële situatie van mensen."

De vragenlijst is onderdeel van een landelijk gezondheidsonderzoek. Met de gegevens kunnen gemeenten en de GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Hierbij geldt: hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter.

Meer informatie via deze link naar ggdrotterdamrijnmond.nl.