Achthuizen - De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland werken samen aan de verbetering van de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid van de N59. "We praten u graag bij over de nieuwste ontwikkelingen in het project." Lees hieronder over de eerste stap voor verbetering van de doorstroming op het Hellegatsplein, de volgende stap die gezet wordt in het veiliger maken van het traject Hellegatsplein - kruising Schaapsweg, het plan ‘Ecologische Corridor N59’ en de zes slimme bandenpompen langs de N59 Goeree-Overflakkee - Schouwen-Duiveland. Lees hieronder meer.

Vervolg

Eerste stap verbetering doorstroming Hellegatsplein: aanpassen rijstrookindeling
Vorig jaar begonnen we op verschillende manieren met het zoeken naar een oplossing voor het verbeteren van de doorstroming op het Hellegatsplein. We vroegen weggebruikers én experts op het gebied van mobiliteit om met haalbare en innovatieve oplossingen te komen. Dat leverde een aantal vergelijkbare adviezen op die steeds begonnen met het aanpassen van de rijstrookindeling. Een vervolgstap zou het toepassen van innovatieve verlichting kunnen zijn om de snelheid van verschillende weggebruikers beter op elkaar af te stemmen.
We hebben besloten om als eerste de rijstrookindeling aan te passen en goed te meten welk effect dit heeft op de doorstroming. Daarvoor meten we de doorstroming op verschillende momenten voor en na de aanpassing. Zo kunnen we bekijken of de doorstroming hiermee voldoende verbetert. Na deze monitoring bepalen we of we aanvullende innovatieve maatregelen gaan toepassen. We streven ernaar om de rijstrookindeling uiterlijk in het voorjaar van 2021 aan te passen.

Volgende stap gezet in veiliger maken traject Hellegatsplein - kruising Schaapsweg
De N59 krijgt tussen het Hellegatsplein en de kruising met de Schaapsweg een fysieke rijbaanscheiding. Dit is één van de maatregelen waarmee de verkeersveiligheid verbeterd zal worden. De afgelopen periode hebben we via een aanbestedingsprocedure gezocht naar een ingenieursbureau dat aan de slag gaat met het ontwerp hiervoor. Bij de beoordeling van de inschrijvende ingenieursbureaus is gekeken welke partij, naast aandacht voor de veiligheid en doorstroming, ook zoveel mogelijk van de gewenste duurzaamheidsmaatregelen integreert in het totale ontwerp. De aanbieding van ingenieursbureau Sweco paste daar het beste bij. Samen werken we de komende maanden aan een voorlopig ontwerp. Als dat ontwerp er is, delen we dit uiteraard met iedereen voor wie dit van belang is.

Ecologische Corridor N59
Eén van de projectonderdelen is het plan ‘Ecologische Corridor N59’. Daarbij werken we aan een betere biodiversiteit, de verbinding van omliggende natuurgebieden en de vermindering van CO2 en fijnstof. Het onafhankelijke ecologische adviesbureau BTL heeft hiervoor onderzoek uitgevoerd naar de huidige ecologische situatie rond de N59. Zij hebben gekeken welke verbeteringen mogelijk en nuttig zijn voor het versterken van de ecologie.

Dit onderzoek levert een aanpak van vier pijlers op:

  • Natuurwaarden van de bermen opwaarderen – Door de bermen van de N59 in te richten met bloeiende planten en minder vaak te maaien worden de bermen een aantrekkelijk leefgebied voor insecten, vogels en andere kleine dieren.
  • Het verbinden van leefgebieden – Als de bermen aantrekkelijker worden, vormen deze een verbinding tussen natuurgebieden aan de noord- en zuidzijde van de weg.
  • Het opheffen van barrières – Door onder de weg faunatunnels aan te leggen, kunnen kleinere dieren zich bewegen van het ene naar het andere natuurgebied.
  • Relatie met het achterland versterken – Door bepaalde maatregelen te nemen past de N59 straks beter in het landschap.


In de komende periode bekijken we waar en wanneer de ecologische maatregelen uitgevoerd gaan worden. Ook kijken we of we bepaalde maatregelen al vervroegd kunnen uitvoeren.

Slimme bandenpompen zorgen voor grote besparingen
Sinds 2019 staan er zes slimme bandenpompen langs de N59 op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Een slimme bandenpomp helpt automobilisten om hun banden kostenloos op de juiste manier op te pompen. Met goed opgepompte autobanden rijd je namelijk veiliger, goedkoper en milieuvriendelijker. Via een display geeft de slimme pomp meteen aan hoeveel brandstof en CO2 je bespaart en waarschuwt voor (mogelijk) lekke banden. Hieronder is te zien wat deze bandenpompen tot nu toe hebben opgebracht