26 juli 2020, Landelijk - De zeewierteelt groeit in hoog tempo. Echter is het effect van de zeewierteelt op de Noordzee nog vrij onbekend. Daarnaast is het mogelijk dat er concurrentie voor ruimte en nutriënten kan optreden tussen bijvoorbeeld de zeewierteelt, de mosselteelt en de visserij. Daarom hebben studenten van de Wageningen Universiteit in samenwerking met de Nederlandse Vissersbond onderzoek gedaan naar de ecologische impact van zeewierteelt op de Noordzee en een duurzaam beheer van zeewierteelt. Lees hieronder het hele artikel van Vissersbond.nl

Vervolg

Met enthousiasme hebben de studenten recente onderzoeken op het gebied van zeewierteelt geanalyseerd en interviews met experts en belanghebbenden afgenomen. Onlangs heeft de Nederlandse Vissersbond een uitgebreid adviesrapport ontvangen.

Gebruikslimiet nutriënten

De universitaire studenten adviseren om het nutriëntengebruik van zeewier te limiteren tot de nieuwe instroom hiervan. Nutriënten welke de Noordzee instromen kunnen vanzelfsprekend niet allemaal voor de zeewierteelt gebruikt worden. Dit zou negatieve consequenties kunnen hebben voor de ecosystemen van de Noordzee. Daarom is het belangrijk om het mogelijke effect van de onttrokken nutriënten door de zeewierteelt in kaart te brengen en daaraan een duurzaam gebruikslimiet te koppelen.

Effecten

Tevens concluderen de studenten dat zeewierteelt een effect heeft op de waterkwaliteit, kraamkamers en paaigronden en de beschikbaarheid van substraat. Daarnaast zorgt de zeewierteelt voor concurrentie op het gebied van ruimtegebruik op en in de Noordzee, maar kan het ook dienen als voedselbron voor andere organismen. De effecten van zeewierteelt kunnen zowel positief als negatief ondervonden worden en de impact van de teelt is afhankelijk van de schaal en teeltlocatie.

Locaties

In het onderzoek hebben de Wageningse studenten diverse locaties voor de uitbreiding van zeewierteelt onderzocht. Hierbij wordt Hoek van Holland de meest gunstige omgeving genoemd voor de zeewierteelt, omdat hier de teelt relatief efficiënt en goedkoop zal zijn, het gebied de hoogste concentratie van belangrijke nutriënten (stikstof en fosfor) bevat en het dicht bij de kust ligt. Ook de kust van Zeeland werd door de studenten als goede teeltlocatie gemarkeerd.

Beleid

De eindconclusie van de studenten is dat het opschalen van zeewierteelt in de Noordzee een bijdrage zou kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Echter moet er een duidelijker beleid op zeewierteelt komen om negatieve effecten op ecosystemen in de Noordzee te minimaliseren. Momenteel is er geen duidelijk regelgevend kader voor de zeewierteelt. In het maken van beleid en regelgeving omtrent de zeewierteelt, adviseren de studenten het volgende:

1). Neem de positieve en negatieve effecten van zeewierteelt mee in het opstellen van afwegingskaders.

2). Reguleer zeewierteelt in de toekomst aan de hand van de hoeveelheid nat zeewier dat wordt geoogst per oppervlakte gebied.

3). Geef zeewiertelers de ruimte om te experimenteren en gebruik deze ervaring voor het verbeteren van wet- en regelgeving.

4). Analyseer potentiële teeltlocaties op basis van nutriënten, lichtdoorlaatbaarheid en temperatuur, maar ook risico’s zoals het faciliteren van exoten, concurrentie om nutriënten en verstrikking van zoogdieren in lijnen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Johan K. Nooitgedagt via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.