Landelijk - WMR (Wageningen Marine Research) is op zoek naar vissers die actief zijn in de Nederlandse kustzone met staand want, handlijnen, een hengel of een garnalentuig om hun input te geven over de impact van pulsvisserij op het bodemleven. "Voor onderzoek naar de directe sterfte van bodemleven in het spoor van pulskotters heeft WMR vorig jaar een pilotstudie uitgevoerd. In deze pilotstudie is met de garnalenkotter WR189 direct achter de pulskotter SC25 aangevist." Lees hieronder meer.

Vervolg

Digitale bijeenkomst voor kustvissers

Dit jaar zal het daadwerkelijke onderzoek plaatsvinden, waarbij WMR graag op dinsdag 28 juli van 13:00 tot 15:00 uur via een digitale meeting in gesprek gaat met garnalenvissers en kleinschalige vissers die in de Nederlandse kustzone vissen. Het gesprek zal gaan over soorten of locaties waar WMR tijdens het veldwerk op kan focussen.

Interviews kleinschalige vissers

Om de zorgen van garnalenvissers en kleinschalige vissers beter te begrijpen zijn al een aantal interviews gehouden met de betreffende vissers. De voorlopige conclusies van deze interviews zal WMR ook tijdens de bijeenkomst bespreken. Aanwezigen hebben de mogelijkheid om hier aanvulling op te geven.

Aanmelden

Garnalenvissers en kleinschalige kustvissers die mee willen denken tijdens de online bijeenkomst op dinsdag 28 juli van 13:00 tot 15:00 uur kunnen zich aanmelden via Susan de Koning (Onderzoeker WMR) via susan.dekoning@wur.nl of 0317-485408.