Laatste update (snelmenu) op 10 april 2020 - De Nederlandse Vissersbond houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de visserijsector in relatie tot de corona-noodmaatregelen middels een liveblog. Lees hieronder het laatste nieuws omtrent de Corona maatregelen en de Visserij.

Snelmenu:

  1. Steunmaatregelen voor vissers getroffen door de coronacrisis
  2. Reizen over de grens (naar kotter in buitenlandse haven)
  3. Preventie & handelen bij een coronabesmetting aan boord
  4. Gezondheidsverklaring (MDoH) voor aanmeren in EU-havens
  5. ILenT-zaken (geneeskundigeverklaring, vaarbevoegdheidsbewijzen en inspecties)

Di 07/04/2020 – Volg live de videoconferentie van de Visserijcommissie (Europees Parlement) over steunmaatregelen visserij.

Vandaag van 15:00 tot 17:00 uur zal de Visserijcommissie van het Europees Parlement per videoconferentie bij elkaar komen om de door de Europese Commissie voorgestelde steunmaatregelen voor de visserij te bespreken. Volg de bijeenkomst hier live.

Di 07/04/2020 – Verlaging loon mogelijk voor DGA

Het is toegestaan door de fiscus om het salaris – zonder vooroverleg met de fiscus – van de DGA te verminderen. Hierdoor wordt er geen of minder loonheffing afgedragen en ook minder nettoloon ter beschikking gesteld. Dit zou de financiële klap van de coronacrisis kunnen verzachten. Lees meer over deze regeling: https://www.vissersbond.nl/verlaging-loon-mogelijk-voor-dga/.

Vr 03/04/2020 – EAPO/Europêche reageren op steunmaatregelen Europese Commissie

De financiële klap die de visserijsector krijgt te voorduren door de coronacrisis zal door de aangekondigde steunmaatregelen vanuit de Europese Commissie niet volledig worden opgevangen. Om ervoor te waken dat de EU visserijsector gezond en stabiel blijft, pleiten EAPO en Europêche (overkoepelende EU-visserijorganisaties) in een brief aan de Europese Commissie voor extra financiële steun vanuit de EU en aanvullende maatregelen zoals flexibiliteit in het vangstquotum.

Do 02/04/2020 IMO adviseert versoepeling van STCW en STCW-F

De International Maritime Organization (IMO) heeft een advies uitgebracht aan de lidstaten om in verband met de coronacrisis coulance te tonen omtrent controles en verlenging van STCW(-F) certificaten. IL&T heeft medio maart al laten weten dat de geneeskundige verklaringen en vaarbevoegdheidsbewijzen die aflopen voor medio juni 2020 tijdelijk verlengd worden (zie onderstaande posts voor meer informatie).

Do 02/04/2020 – Europese Commissie presenteert steunmaatregelen visserij

Na veel overleggen en input vanuit o.a. de Nederlandse visserijsector, heeft de Europese Commissie een voorstel neergelegd voor steunmaatregelen aan de visserijsector die in het nauw zijn gekomen door de coronacrisis. Het steunpakket moet eerst door het Europees Parlement en de Raad worden aangenomen, alvorens Nederland invulling kan geven aan de maatregelen. Dit kan een week tot weken duren. Meer informatie: https://www.vissersbond.nl/nieuws-uit-brussel-over-steunmaatregelen-visserij/.

Do 02/04/2020 – Richtlijnen preventie en reizen van vissers omtrent het coronavirus (update)

Mogen vissers nog gezamenlijk in een busje naar de kotter rijden? Hoe zit het met de grenscontroles als de kotter in een buitenlandse haven ligt? Welke maatregelen moet je in acht nemen om het besmettingsgevaar aan boord te beperken en wat moet je doen als er een persoon aan boord (mogelijk) besmet is met het coronavirus? Lees het in dit artikel.

Do 02/04/2020 – Interview Johan K. Nooitgedagt ‘Elk visserijbedrijf moet deze crisis doorkomen’

De coronacrisis heeft een grote impact op de visserijsector. Niet alleen op de kotters, maar ook bij de Nederlandse Vissersbond is het op dit moment alle hens aan dek om vissers zo goed mogelijk door deze ongekende crisis te loodsen. In een interview legt Johan K. Nooitgedagt (voorzitter bij de Nederlandse Vissersbond) wat de coronapandemie betekent voor de visserij en hoe hij met het team daarop acteert. Lees het interview hier.

Do 02/04/2020 – Vissers: Meld uw SBI-code bij RVO!

De Nederlandse Vissersbond roept alle leden en vissers op om hun SBI-code (0311 en 0312) aan te melden bij RVO om zo mogelijk ook aanspraak te kunnen maken op de TOGS-regeling. Door het aanmelden van de SBI-codes, wordt de beroepsgroep nogmaals voorgelegd bij het ministerie van EZK. Bij goedkeuring kunnen vissers een tegemoetkoming € 4000,- aanvragen. Lees meer: https://www.vissersbond.nl/meld-uw-sbi-code-bij-rvo/.

Wo 01/04/2020 – Europêche/EAPO in gesprek met Sinkevicius (Europese Commissie)

Javier Garat (voorzitter Europêche) en Pim Visser (voorzitter EAPO) hebben in een telefoongesprek met Sinkevicius (commissaris Milieu & Visserij bij de Europese Commissie) de zorgen van de Europese visserijsector omtrent de coronacrisis geuit. Ze hebben bij Sinkevicius gepleit voor steun vanuit het EFMZV-fonds en (waar het EFMZV-fonds al grotendeels is volgepland door sommige lidstaten) extra financiële compensatie. Ook wil Europêche/EAPO dat DG MARE een speciaal coronateam opzet dat zich volledig toespitst op noodmaatregelen voor vissers en hebben de voormannen gevraagd om 25% flexibiliteit op het vangstquotum. De EU-commissaris heeft nog geen toezeggingen gedaan, maar wel aangegeven graag in contact te willen blijven met de sector.

Ma 30/03/2020 MSC biedt verlenging van certificaten en flexibiliteit in audits

MSC heeft vanwege de coronacrisis een bijzondere maatregel moeten nemen door enkele processen rondom de certificering (tijdelijk) aan te passen. Visserijen krijgen een automatische verlenging van zes maanden aangeboden op de gebruikelijke termijn van hun certificering en audit-schema. Dit geldt ook voor eventuele condities, milestones en actieplannen binnen het certificaat. Lees hier meer.

Ma 30/03/2020 – EAPO en Europêche sturen nogmaals brandbrief naar Europese Commissie

EAPO en Europêche – de Europese koepelorganisaties van visserijorganisaties – hebben nogmaals een brandbrief gestuurd aan DG Mare (Europese Commissie) om aandacht te generen voor de schrijnende situatie waar de Europese visserijsector na de uitbraak van de coronacrisis in is beland. In de brief geven de Europese organisaties aan graag te willen zien dat DG Mare een speciaal coronateam opzet dat zich volledig toespitst op noodmaatregelen voor vissers. Zo moet dit team in snelle mate zorg dragen voor o.a. (financiële) ondersteuning voor vissers, vrij verkeer van bemanning en bevordering van visconsumptie.

Ma 30/03/2020 – Aanvoerregeling tongvisserij verlengd

De PO’s aangesloten bij de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) hebben besloten om de aanvoerregeling tongvisserij (in aangepaste vorm) met een week te verlengen. Dit betekent dat in week 14 alle kotters die meer dan 500 kg tong per week aanlanden, maximaal 100 uur buitengaats mogen zijn. De betreffende vissers zijn hier inmiddels van op de hoogte gebracht.

Ma 30/03/2020 Uitstel van aflossen bij de bank

Indien bedrijven betalingsproblemen hebben door de coronacrisis, kunnen zij uitstel van aflossing aanvragen bij hun bank. Bij de ABN AMRO is dat uitstel van aflossing en rente voor 6 maanden, bij de Rabobank en ING Bank is dat uitstel van aflossing voor 6 maanden (rente blijft geïncasseerd). Lees ook ons artikel over steunmaatregelen voor vissers. Let op: van uitstel komt geen afstel. Bron: Flynth adviseurs & accountants.

Ma 30/03/2020 – Actie Visbureau ‘Neem een visje voor een ander mee’

Om de bezoekers van visspeciaalzaken te stimuleren ook verse, gezonde en bereidde vis voor (hulpbehoevende) mensen aan te schaffen, is het Nederlands Visbureau de actie ‘Neem een visje voor een ander mee’ gestart. De posters en stickers zijn verspreid onder diverse groothandels, maar kunnen ook besteld worden via de webshop van het Nederlarnds Visbureau.

Vr 27/03/2020 – EMK start Visvitamine-actie voor het goede doel

EMK doet een oproep aan alle vissers, vishandelaren, afslagen, verwerkers en sectorgerelateerde bedrijven om mee te werken aan de Visvitamine-actie voor zorginstellingen. Er kan (gecertificeerd verwerkte) vis gedoneerd worden, maar ook geld waarmee vis-initiatieven voor zorginstellingen bekostigd worden. Lees in dit document meer over deze goede Visvitamine-actie of mail uw donatie naar emkvissers@gmail.com.

Vr 27/03/2020 – Geen uitstel van het aalvisseizoen

Het visseizoen voor aal kan niet met een maand worden uitgesteld. Dat antwoordde het ministerie van LNV na vragen vanuit de Nederlandse Vissersbond (PO IJsselmeer). Het uitstellen zou op langere termijn negatieve gevolgen kunnen hebben voor het visbestand en het ecosysteem. Lees hier het hele artikel.

Vr 27/03/2020 – Q&A van Ministerie LNV

Welke maatregelen worden er door de overheid genomen voor de visserij? Kunnen we gewoon blijven vissen? En is het mogelijk visseizoen uit te stellen? Op deze en meer gestelde vragen vanuit de visserij geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) antwoord in hun Q&A. Lees de Q&A hier.

Do 26/03/2020 – Update steunmaatregelen voor vissers

Vanuit de leden komen veel vragen over de beschikbare steunmaatregelen. Nederland heeft vorige week enkele steunmaatregelen aangekondigd en ook in Europees verband wordt hard gewerkt om steunmaatregelen voor getroffen vissers op te zetten. Lees hier meer.

Do 26/03/2020 – Preventie en handelen bij coronavirus aan boord

Welke maatregelen moet je in acht nemen om het besmettingsgevaar aan boord te beperken en wat moet je doen als er een persoon aan boord (mogelijk) besmet is met het coronavirus? Lees het in dit artikel.

Do 26/03/2020 – Minister Schouten spreekt vissers toe in videoboodschap

In een videoboodschap moedigt minister Schouten (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de boeren, tuinders en vissers aan. “Zij zijn diegene die iedere dag onverstoorbaar, en met man en macht, zich inspannen om te zorgen dat de samenleving gezond en veilig kunnen blijven eten”, aldus minister Schouten.

Wo 25/03/2020 – Stilligweek voor garnalenvloot

Door het coronavirus daalt de pelcapaciteit van garnalen tot een minimum en zijn de afzetmogelijkheden beperkt o.a. door sluiting van horecagelegenheden. Deze zorgelijke marktsituatie heeft de PO’s verenigd in de CVO Visserij doen besluiten om de garnalenvloot een week stil te leggen. De garnalenvissers zijn hierover door hun eigen PO op de hoogte gebracht. Leden van de Nederlandse Vissersbond kunnen voor vragen over de stilligperiode contact opnemen met Durk van Tuinen via 0527-698151.

Wo 25/03/2020 – SGP, CU en CDA stellen schriftelijke vragen voor coronahulp visserij

In de schriftelijke vragen verzoeken SGP, ChristenUnie en CDA aan de Europese Commissie o.a. om 25% van de vangstquota door te schuiven naar 2021, een stillig-regeling voor de Europese vissersvloot, de mogelijkheid voor PO’s voor PAP-regelingen en uitstel van de EFMZV-projecten.

Wo 25/03/2020 – Contact met Duitse visserijsector over impact coronavirus

De Nederlandse Vissersbond onderhoudt nauw contact met de Duitse visserijsector – waaronder Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer – over steunmaatregelen en oplossingen voor de getroffen visserijsector.

Di 24/03/2020 – AIPE/CEP (verwerking/handel) stuurt alarmerende brief naar Europese Commissie

In een alarmerende brief aan de Europese Commissie uit AIPE/CEP (de Europese koepel van visverwerkers en groothandelaren) zijn zorgen over de grote gevolgen van het coronavirus. Onder andere de gevolgen voor de markt, de aanvoer en (de gezondheid) van het personeel worden uiteengezet en er wordt gepleit voor extra steun vanuit de EU om de sector draaiende te houden.

Di 24/03/2020 – Minister Schouten pleit bij Europese Commissie voor opslag- en stilligsteun

Op woensdag 25 maart 2020 heeft minister Schouten een videoconferentie met EU-landbouwministers. Hierin wil ze voor de vissers pleiten voor zowel opslag- en stilligsteun vanuit het EFMZV. Ook wil ze de Commissie vragen te bekijken of regels voor de uitvoering van het fonds zo kunnen worden versoepeld dat ondernemers de steun voor lopende projecten niet zien wegvallen. Dit meldde minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Ma 23/03/2020 – Europese Commissie ondersteunt visserij(gemeenschappen)

DG Mare (Europese Commissie) heeft een informatienota opgesteld met daarop details over ondersteunende maatregelen die onmiddellijk beschikbaar zijn voor visserij(gemeenschappen). Steun komt onder andere uit het EFMZV-fonds, het Tijdelijk Kader en verwachtte maatregelen. De Nederlandse Vissersbond informeert leden later met meer informatie over deze informatienota. Lees hier meer.