Middelharnis - Bij de opening van de laatste raadsvergadering van 2019 verwelkomde de voorzitter de cursisten van Politiek Actief 2019. Het is de tweede keer dat de gemeente Goeree-Overflakkee samen met de gemeente Schouwen-Duiveland op deze manier geïnteresseerden in vier avonden wegwijs maakt in de lokale politiek. Lees hieronder het verslag.

Verslag 12 december 2019

Bij het vaststellen van de agenda kondigde de heer Van der Boom aan om namens de fracties van SGP, ChristenUnie, CDA, PvdA en Eiland van Vrijheid een amendement in te dienen op de Verordening Jeugdhulp 2019. Na het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering, kwam de behandeling van de ingekomen stukken aan de orde. Verschillende raadsleden stelden hier vragen over, die allemaal werden beantwoord door wethouder Bruggeman. Er waren geen insprekers, geen mondelinge vragen en geen opmerkingen op de actielijst. Daarom werd vervolgd met de behandeling van de raadsvoorstellen die op de agenda stonden.

Oordeelvormende fase

Ook deze vergadering waren er geen voorstellen om te behandelen in de beeldvormende fase. De oordeelsvormende fase kende twee voorstellen; de tweede tussentijdse rapportage 2019 en de Verordening Jeugdhulp 2019, die vanwege het amendement was teruggehaald naar de oordeelsvormende fase. Er kon na de beraadslaging direct over de tweede tussentijdse rapportage worden gestemd; het voorstel werd unaniem aangenomen. Bij de behandeling van de Verordening Jeugdhulp 2019 volgde eerst een toelichting op het amendement door de heer Van der Boom, waarna mevrouw Van den Berg-Mostert het amendement indiende. Hierna werd gestemd over het amendement. Het amendement werd aangenomen met 17 stemmen van de indieners voor en 10 tegen, waardoor het amendement was aangenomen. De stemming over het voorstel die volgde leverde hetzelfde resultaat op, waardoor ook dit voorstel werd aangenomen.

Besluitvormende fase

De besluitvormende fase kende deze vergadering zes voorstellen waarover een besluit van de raad werd gevraagd. Bij de stemming over de voorstellen waren de raadsleden het eens: De Eindejaarsrapportage Grondbedrijf MPG2019, de Legesverordening met bijbehorende tarieventabel 2020, de Wijziging Verordening lijkbezorgingsrechten 2017, het bestemmingsplan eerste Groeneweg 2 en 4 Oude-Tonge, het Herstelbesluit bestemmingsplan Ouddorp Bad-Oost en het Reglement van orde van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee 2020 werden unaniem aangenomen. Na de relatief korte vergadering werd deze gesloten door de voorzitter.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is te bekijken via www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen. De volgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 23 januari 2020 vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.

Dialoogavond 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari wordt de eerste zogeheten dialoogavond gehouden. Tijdens de dialoogavond vinden meerdere openbare bijeenkomsten plaats over diverse onderwerpen, Tijdens de dialoogavond zijn inwoners van harte welkom zijn en staat dialoog met de samenleving centraal. Nadere informatie over de te behandelen onderwerpen tijdens de dialoogavond volgt in januari.