Nieuwe-Tonge - Op de vraag wat voor soort camera er in de buurt van het tankstation aan de N215 te Nieuw-Tonge hangt, en met welk functie, kreeg de redactie van Koole Media Service van politie in eerste instantie te horen dat het om een snelheidscamera gaat. Gemeente en Provincie formuleren hun antwoord anders en hebben het over een camera die de verkeersstroom vastlegt en het verkeer telt. Lees hieronder meer.

Woordvoerder politie: "Volgens mijn collega’s van het basisteam gaat het om snelheidscamera’s. De functie lijkt mij dan vrij duidelijk, een gewaarschuwd mens telt voor twee..."

Camera N215 Nieuwe-Tonge

De N215 is eigendom van Provincie Zuid-Holland. De woordvoerder van de Provincie vertelt dat de camera door de politie is geplaatst, maar niet in eerste instantie voor de snelheid van het verkeer. "De camera helpt politie en het Openbaar Ministerie bij het monitoren van de N215 te Nieuwe-Tonge. Een verkeersonderzoek waarbij verschillende verkeersgegevens worden verwerkt, uiteraard volgens de daarvoor bestemde wet- en regelgeving, dit om bijvoorbeeld het verkeer te tellen."

De verkeerskundig medewerker van gemeente Goeree-Overflakkee beaamt dit en zegt: "De camera bij Nieuwe-Tonge is, volgens de provincie, voor een verkeerstelling. Er wordt niet direct mee geverbaliseerd. Het kan wel zijn dat naar aanleiding van de verkregen gegevens er aanleiding is voor politie/OM om een controle uit te gaan voeren, bijvoorbeeld voor te hard rijden. De maximumsnelheid is er niet voor niets ingesteld. Die is er voor de veiligheid van het verkeer en gebruikers van het openbaar vervoer daar, zodat zij veilig kunnen invoegen of oversteken."

Verkeersbewegingen in kaart

De camera zoals geplaatst in Nieuwe-Tonge, waarmee je het verkeer en haar bewegingen in kaart kunt brengen, houdt onder andere bij waar het verkeer, in en om Nieuwe-Tonge, heen gaat. Op dit strategische punt wordt het aantal auto’s geteld. Indien gewenst kan door zo'n camera van elk passerend voertuig ook de lengte en de passagesnelheid worden vastgesteld en opgeslagen. Zo kan eenvoudig op het benodigde niveau verkeer worden geteld, geclassificeerd en gemonitord worden. De detectie en daarmee de metingen, vinden normaliter plaats per rijstrook en per rijrichting.