Sommelsdijk - Waterschap Hollandse Delta en gemeente Goeree-Overflakkee zorgen samen voor grotere zoetwateraanvoer en betere waterkwaliteit in woonwijk Westplaat. De werkzaamheden zijn maandag 2 december al begonnen en duren tot half januari 2020. Lees hieronder verder.

De wegsloot langs de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis is te smal om voldoende water naar de woonwijk te laten stromen. Dat maakt het een uitdaging op het water op peil en de waterkwaliteit goed te houden. Daarom wordt een aantal maatregelen genomen.

Werkzaamheden

Zo worden sloten bij het gronddepot verdiept en verbreed en wordt een duiker in deze sloot vergroot. Daarmee kan de bestaande pomp het zoete water vervolgens naar de achtergelegen singels pompen. Hierdoor kunnen we makkelijker zoet water naar de woonwijk aanvoeren, waardoor de sloten op het juiste waterpeil staan. Bovendien zorgt de toevoer van vers water ook voor een betere waterkwaliteit.