Regio - Actiecomité Zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer vind het ronduit onbeschoft hoe de zaken nu gaan en voorgesteld worden. "Je moet maar durven om zo'n bewering in een brief te zetten als er net een heel breed ondertekende brief aan de minister gestuurd is dat de regio zich NIET gehoord voelt. Onbeschofter kunnen wij het niet verzinnen. Onze brief vertegenwoordigd bijna de gehele regio." Daarom schrijven zij: "Geachte ministers van I&W en LNV, afgelopen periode kwam met regelmaat in het nieuws dat Rijk (PAGW) en Regio gezamenlijk werken aan een droom: het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer (VZM) inclusief het terugbrengen van getij. Middels deze brief willen wij u er op wijzen dat dit beeld niet klopt: de regio wil juist een zoet VZM behouden vanwege de hoge natuurwaarden, de noodzaak voor de landbouw én de grote onzekerheden en onjuistheden in de planstudie. Dit willen wij graag nader toelichten." Lees hieronder meer, ook 'Ruim-120-ondertekenaars-keren-zich-massaal-tegen-zout-Volkerak-Zoommeer'.

Onbeschoft

Actiecomité Zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer: "Onderstaande brief is van het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, afgelopen week verstuurd in een kennelijke ultieme poging om onze brief vanuit de regio te ontkrachten. Dit gebiedsoverleg is een heel gezaghebbend orgaan, maar negeert wederom de stem van de regio. Wij voelen ons niet gehoord, met name door de volgende passage: "Het gebiedsoverleg heeft al van oudsher een open en gestructureerde samenwerking met stakeholders in het gebied". Je moet maar durven om zo'n bewering in een brief te zetten als er net een heel breed ondertekende brief aan de minister gestuurd is dat de regio zich NIET gehoord voelt. Onbeschofter kunnen wij het niet verzinnen. Onze brief vertegenwoordigd bijna de gehele regio. Die open en gestructureerde samenwerking is er nooit geweest. Wij hopen op een positieve ommekeer in dit niet transparante proces tot verzilting. Wij als regio willen maatregelen, oplossingen, openheid, maar geen zout!"

Briefwisseling

Geachte ministers van I&W en LNV,

"Afgelopen periode kwam met regelmaat in het nieuws dat Rijk (PAGW) en Regio gezamenlijk werken aan een droom: het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer (VZM) inclusief het terugbrengen van getij. Middels deze brief willen wij u er op wijzen dat dit beeld niet klopt: de regio wil juist een zoet VZM behouden vanwege de hoge natuurwaarden, de noodzaak voor de landbouw én de grote onzekerheden en onjuistheden in de planstudie. Dit willen wij met deze brief nader toelichten. Na jaren van overlast met o.a. blauwalgen heeft de natuur zich afgelopen jaren spectaculair ontwikkeld. Deze ontwikkeling is zo hard gegaan dat dit de planvorming voor het zout maken heeft ingehaald. Periodiek is er sprake van overlast van blauwalgen, maar de drijflagen komen niet meer voor. Het VZM heeft zich qua natuur inmiddels ontwikkeld tot één van de meest unieke en rijke zoetwatersystemen van Nederland met internationaal belangrijke aantallen vogels. Deze ontwikkeling wordt teniet gedaan door het zout maken van het gebied, zonder perspectief op meerwaarde voor natuur. Daarnaast leidt uitvoering van het verziltingsplan tot negatieve effecten op de Oosterschelde. Wij verwachten daarnaast grote problemen in zoetwatervoorziening voor agrariërs. In de regio zijn vele boeren afhankelijk van het zoete water uit het VZM. Door de afgelopen twee droge jaren hebben we in de praktijk kunnen zien dat alternatieve zoetwatervoorziening niet beschikbaar is. Met het zout maken van het VZM gaat deze zoetwaterbuffer verloren. Ondanks de beloofde zoetwatergarantie overheerst de gegronde vrees dat dit gaat leiden tot meer zoute kwel langs de dijken waardoor de huidige bedrijfsvoering voor omliggende agrariërs onmogelijk wordt gemaakt. Deze problemen zien we namelijk overal optreden in agrarische gebieden naast zoute wateren. Door de verbetering van waterkwaliteit de afgelopen jaren is het VZM ook steeds meer in trek bij recreanten. Sportvissers en pleziervaart weten het VZM steeds beter te vinden. Helaas blijven jaarlijks blauwalgen ontstaan, mede door de instroom van nutriënten vanuit rivieren die aansluiten op het meer. Ondanks dat de oorzaak van het blauwalgprobleem bekend is, is nog geen politieke wil getoond of maatregelen genomen om dit op te lossen. Door het weer zout maken ontstaan nieuwe problemen, vergelijkbaar met de problematiek in de Grevelingen. Het zout maken is dus geen oplossing, maar vragen om nieuwe grotere problemen. In de regio is al jaren veel kritiek op het verziltingsplan, de maatregel wordt beschouwd als kostbaar, verouderd en onnodig. Al jaren voelen we ons structureel genegeerd in onze vragen en kritiek. Wij vinden dit onbegrijpelijk en zeer verontrustend, zeker nu het wederom met verhoogde urgentie op de agenda is gezet. Als regio verzoeken wij dat het Rijk alsnog afziet van het zout maken van het VZM. Zet deze gelden in voor andere, wél urgente problemen in dit watersysteem. Wij zijn er als regionale partijen van overtuigd dat maatregelen als het Deltaplan agrarisch waterbeheer, de terugdringing van nutriënten en zoutlekkage en het optimaal beschermen van huidige natuurwaarden voldoende zijn om dit prachtige gebied toekomstbestendig te maken voor natuur, recreatie en landbouw."

Met vriendelijke groet,

Agrarische Natuurvereniging (ANV) Brabantse Wal
IVN Groene Zoom, Bergen op Zoom
Jachthaven de Schapenput, De Heen
Jachthaven Steenbergen
Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)
LTO Noord Goeree-Overflakkee
LTO Noord regio west
Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO)
Natuur- & Vogelwacht Schouwen-Duiveland
Natuurvereniging Tholen
Sportvisserij Goeree Overflakkee
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Stichting Viridis (Hoogerheide)
Vereniging Namiro (Bergen op Zoom)
Vliegvisvereniging Voorne Putte
Voetbalvereniging DBGC, Oude-Tonge
Vogelwerkgroep Bergen op Zoom
Vogelwerkgroep Goeree-Overflakkee
Algemene Waterschapspartij in Zeeland
Adviesgroep Borm & Huijgens, integraal waterbeheer
Adviesgroep De Haakse Zeedijk
Agro Centrum, Steenbergen
Akkerbouwbedrijf ‘Klein Tiengemeten’, Dinteloord
Akkerbouwbedrijf A.C. de Lint, Oude-Tonge
Akkerbouwbedrijf C. Burgers, Dinteloord
Akkerbouwbedrijf De Noordheen VOF, De Heen
Akkerbouwbedrijf J. Breure, Dinteloord
Akkerbouwbedrijf M.C. de Lint, Dinteloord
Akkerbouwbedrijf M.J. & M Kooijman & H.E. de Jonge, Sint-Annaland
Akkerbouwbedrijf M.M. Vos –Verlinde, Dinteloord
Akkerbouwbedrijf NIVU, Oude-Tonge

Akkerbouwbedrijf P.J. van Dam, Dinteloord
Akkerbouwbedrijf W. Kopmans, Dinterloord
Autobedrijf gebr. Raaijmakers, Steenbergen
BI-JOVIRA, Ooltgensplaat
Buijs Eco Consult B.V., Hoogerheie
C.S. Hage, Kruisland
COROOS Conserven B.V., Kapelle
DA Drogisterij Van Oers, Steenbergen
Ecologisch adviesbureau Sandvicensis, Burgh-Haamstede
Eeterij Twee, Ooltgensplaat
Firma De Molenhoeve, Ooltgensplaat
Firma Het Groenewoud, Den Bommel
Firma J. Ras en Zonen, Den Bommel
Firma Korteweg, Ooltgensplaat
Firma van Es, landbouwbedrijf, Nieuwe-Tonge
Galathea B.V., Ooltgensplaat
Hage Agro B.V., Kruisland
Jac Dogterom & Zn, Ooltgensplaat
Jachtcentrum Dintelmond, Heijningen
Jacobs Agri, Nieuwe Tonge
Kameraadbouw, Ooltgensplaat
Kwekerij Prinsenland VOF, Dinteloord
Landbouwbedrijf M. Koert, De Heen
Landbouwbedrijf M. Korteweg, Ooltgensplaat
Logement ‘De Blauwe Sluis’, Steenbergen
Loonbedrijf A.J.G. van Rossum, Ooltgensplaat
Maatschap A. van Straalen, Ooltgensplaat
Maatschap Breure, Achthuizen
Maatschap Breure-Verhage, akkerbouw, Dinteloord
Maatschap C. en M. van Dijk, De Heen
Maatschap C.A.J. Simons, Steenbergen
Maatschap de Winter van Haperen, Kruisland

Maatschap Droogers, fruitteelt, Oud-Vossemeer
Maatschap G.J.A van Kempen en C.J.P van Kempen, Achthuizen
Maatschap Hoeve de Hond, akkerbouw, Dreischor
Maatschap Jacobs-Migielsen, Woensdrecht
Maatschap Knooke Maas, akkerbouw, Willemstad
Maatschap landbouwbedrijf Mijs-Reedijk, Achthuizen
Maatschap MAH & CMM van Tilbeurgh, akkerbouw, Oud-Vossemeer
Maatschap Maris, Biologische landbouw, Oude Molen
Maatschap Schrauwen-Deijkers, akkerbouw, Zevenbergschen Hoek
Maatschap Van der Spelt, Steenbergen
Maatschap van Dis, Achthuizen
Maatschap van Oorschot van der Slikke, Nieuw-Vossemeer
Maatschap W.P. de Neve-Kaasboer, vollegrondsteler, De Heen
Majoth Flower Bulbs BV, Oude-Tonge
Melkveebedrijf Groot Nieuwland , Achthuizen
Melkveebedrijf Meijer-Koenen, Ooltgensplaat
Nautic Rentals, Oude-Tonge
Restaurant Dintelmond, jachthaven Heijningen
Rubia Natural Colours, Steenbergen
Theunisse B.V., Steenbergen
Tuinderij Bevelander, Achthuizen
VidoFleur B.V., Ooltgensplaat
VOF "De Oude Dominee", Herkingen
VOF De Feijler, akkerbouw, Dinteloord
VOF De Schutter, Steenbergen
VOF Geluk, akkerbouw, Dinteloord
VOF Gommeren-Testers, Kruisland
VOF Heijfra, Kruisland
VOF Krijnen-Aarts, Steenbergen
VOF landbouwbedrijf ‘De Witte’, Steenbergen
VOF landbouwbedrijf Van Nieuwenhuyzen, Kruisland
VOF Maris, akkerbouw, Heijningen
VOF Maris-Geluk, akkerbouw, Dinteloord

VOF Stoutjesdijk, Kruisland
VOF van der Heijden, Dinteloord
VOF van Heybeek, Oud-Vossemeer
VOF Verdonk, akkerbouw, Ooltgensplaat
A. Bevelander (LTO Flakkee, commissie Water)
A. Clements (ecoloog), Klundert
A. Strootman (vogelteller), Dinteloord
B. Rozemeijer (sportvisser)
B. Stolk (sportvisser), Oude-Tonge
C. Jacobusse, (ecoloog), ’s-Gravenpolder
C. Oostvogels
G. Ouweneel (Schrijver, natuurbeschermer), Maasdam
H. Bult (Vogelteller), Steenbergen
J Paulus, Halsteren
J. van Toren, Bergen op Zoom
J. Beijersbergen (bioloog), Kerkwerve
J.-E. Withagen, (voorzitter w.s.v. De Dintel), Dinteloord
K.D. van Straalen (ecoloog), Ooltgensplaat
L. Linnartz (ecoloog), Ooltgensplaat
L. van der Kallen, Ons Water (raadslid en waterschapbestuurder), Bergen op Zoom
M. Verweijen (bestuur HWL), Nieuw-Beijerland
P. Calle (ecoloog), Zaamslag
P. van der Giessen (Vogelteller), Langstraat
T. Jochems (sportvisser), Oude-Tonge
V. Leddy
W. van Sanden

---Brief Ir H.J. Grashoff, voorzitter Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta: zie afbeeldingen >>>