Goeree-Overflakkee - Het totaal aantal misdrijven op het eiland Goeree-Overflakkee is met 14 procent gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2018. Tussen 2017 en 2018 was het aantal misdrijven nog afgenomen. Gemiddeld genomen steeg het aantal misdrijven in de eenheid Rotterdam met 4 procent ten opzichte van de eerste helft van 2018. De dekking van Burgernet zit helaas nog steeds onder het streefcijfer van 10 procent gemiddeld voor de eenheid, maar de gemeente zit wel boven het minimum van 5 procent. Lees hieronder meer details.

High Impact Crime (HIC)

In de eerste helft van 2019 waren de ontwikkelingen in high impact crime ten opzichte van 2018 beperkt (verschillen kleiner dan 10). Er waren iets meer woninginbraken en misdrijven mishandeling (+4) en minder bedreiging (-6).

Vermogenscriminaliteit

Het aantal misdrijven diefstal uit of vanaf motorvoertuigen is in de eerste helft van 2019 weer sterk toegenomen ten opzichte van 2018 (+24). Tussen 2017 en 2018 was er nog sprake van een sterke afname. De ontwikkelingen in andere vormen van vermogenscriminaliteit zijn van beperkte omvang.

Overige thema’s

Er waren in de eerste helft van 2019 meer misdrijven huiselijk geweld dan een jaar eerder (+10).

-- ZIE FOTO 1 --

Incidenten

In de eerste helft van 2019 is het aantal incidenten duidelijk toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Gemiddeld nam het aantal incidenten in de eenheid Rotterdam licht toe.

Overlast

In onze gemeente is er een toename in alle typen incidenten die in deze monitor worden gerapporteerd. De sterkste toenames zijn er in overlast door verwarde of overspannen personen (+164 procent) en drugs of drankoverlast (+106 procent). Gemiddeld zijn deze incidenten in de eenheid ook duidelijk toegenomen. OP Goeree-Overflakkee is er daarnaast ook een toename in meldingen van jeugdoverlast (+35 procent) en verkeersoverlast (+18 procent). In de eenheid is verkeersoverlast gemiddeld juist afgenomen.

Overige thema’s

Er waren in de gemeente geen incidenten waarbij geweld tegen politieambtenaren (GTPA) en één incident veilige publieke taak (VPT) in de gemeente.

-- ZIE FOTO 2 --

Jeugdproblematiek

Het totaal aantal verwijzingen naar bureau HALT is in de gemeente in de eerste helft van 2019 afgenomen ten opzichte van 2018 (-12). Tussen 2017 en 2018 was er een lichte toename in het aantal verwijzingen naar HALT van jongeren uit Goeree-Overflakkee. Er waren naar verhouding minder verwijzingen voor vuurwerkovertredingen (-2), verstoring van de openbare orde (-4) en overige delicten (-5) dan een jaar eerder.

-- ZIE FOTO 3 --

Persoonsgerichte aanpak

In de eerste helft van 2019 is het totaal aantal persoonsgerichte aanpakken van het Zorg- en Veiligheidshuis in de gemeente toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar (+10). In vergelijking met de eerste helft van 2018 waren er vooral meer casussen volwassenen en huiselijk geweld (beide +5). Nieuwe instroom was er bij een aantal thema’s, maar de meeste bij huiselijk geweld. Er stonden twee personen uit Goeree-Overflakkee op de Hitlijst van het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, één meer dan in 2018.

-- ZIE FOTO 4 --

ZSM

Het totaal aantal verdachten uit gemeente Goeree-Overflakkee dat is ingestroomd op de ZSM is toegenomen (+25), nadat er tussen 2018 en 2019 nog sprake was van een daling. Er zijn 44 verschillende personen ingestroomd uit 46 meldingen. De toename in het aantal verdachten is vooral te zien bij de thema’s huiselijk geweld (+21) en jeugd (+6).

-- ZIE FOTO 5 --

Burgernet

In de gemeente Goeree-Overflakkee waren op 1 juli 2019 in totaal 3.299 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet, een toename van 4 procent ten opzichte van 1 juli 2018. De dekking van Burgernet zit nog onder het streefcijfer van 10 procent gemiddeld voor de eenheid, maar de gemeente zit wel boven het minimum van 5 procent.

-- ZIE FOTO 6 --