Regio - Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer voelt zich sterk met ruim 120 noemenswaardige ondertekenaars van hun brief. "Wij hebben een brief vanuit de regio Volkerak-Zoommeer naar de desbetreffende ministers is gestuurd. Hierin laten we blijken dat we tegen het plan zijn om dit meer zout te maken in het kader van de PAGW. Met ruim 120 ondertekenaars zien wij dat de regio zich massaal tegen het verziltingsplan keert." Lees hieronder de gehele brief.

Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer

"Agrariërs, maatschappelijke organisaties, natuurliefhebbers, ondernemers, sportvissers enz. staan onder deze brief. Wij zijn de afgelopen 10 jaar genegeerd in onze kritiek op het plan. Dat terwijl men de burgers vanuit RWS en de politiek wilde laten geloven dat de regio voor het zout is. Nooit kregen wij antwoorden op onze vragen, kritiek en zienswijzen. We keren ons tegen dit jarenlange proces van gedram en machtsspelletjes vanuit RWS en de Provincies. De echte regio, dat zijn wij, kiest nu voor openheid en een "nee" tegen een zout Volkerak-Zoommeer."

[Brief]

Geachte ministers van I&W en LNV,

Afgelopen periode kwam met regelmaat in het nieuws dat Rijk (PAGW) en Regio gezamenlijk werken aan een droom: het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer (VZM) inclusief het terugbrengen van getij. Middels deze brief willen wij u er op wijzen dat dit beeld niet klopt: de regio wil juist een zoet VZM behouden vanwege de hoge natuurwaarden, de noodzaak voor de landbouw én de grote onzekerheden en onjuistheden in de planstudie. Dit willen wij met deze brief nader toelichten.

Na jaren van overlast met o.a. blauwalgen heeft de natuur zich afgelopen jaren spectaculair ontwikkeld. Deze ontwikkeling is zo hard gegaan dat dit de planvorming voor het zout maken heeft ingehaald. Periodiek is er sprake van overlast van blauwalgen, maar de drijflagen komen niet meer voor. Het VZM heeft zich qua natuur inmiddels ontwikkeld tot één van de meest unieke en rijke zoetwatersystemen van Nederland met internationaal belangrijke aantallen vogels. Deze ontwikkeling wordt teniet gedaan door het zout maken van het gebied, zonder perspectief op meerwaarde voor natuur. Daarnaast leidt uitvoering van het verziltingsplan tot negatieve effecten op de Oosterschelde.

Wij verwachten daarnaast grote problemen in zoetwatervoorziening voor agrariërs. In de regio zijn vele boeren afhankelijk van het zoete water uit het VZM. Door de afgelopen twee droge jaren hebben we in de praktijk kunnen zien dat alternatieve zoetwatervoorziening niet beschikbaar is. Met het zout maken van het VZM gaat deze zoetwaterbuffer verloren. Ondanks de beloofde zoetwatergarantie overheerst de gegronde vrees dat dit gaat leiden tot meer zoute kwel langs de dijken waardoor de huidige bedrijfsvoering voor omliggende agrariërs onmogelijk wordt gemaakt. Deze problemen zien we namelijk overal optreden in agrarische gebieden naast zoute wateren.

Door de verbetering van waterkwaliteit de afgelopen jaren is het VZM ook steeds meer in trek bij recreanten. Sportvissers en pleziervaart weten het VZM steeds beter te vinden.

Helaas blijven jaarlijks blauwalgen ontstaan, mede door de instroom van nutriënten vanuit rivieren die aansluiten op het meer. Ondanks dat de oorzaak van het blauwalgprobleem bekend is, is nog geen politieke wil getoond of maatregelen genomen om dit op te lossen. Door het weer zout maken ontstaan nieuwe problemen, vergelijkbaar met de problematiek in de Grevelingen. Het zout maken is dus geen oplossing, maar vragen om nieuwe grotere problemen.

In de regio is al jaren veel kritiek op het verziltingsplan, de maatregel wordt beschouwd als kostbaar, verouderd en onnodig. Al jaren voelen we ons structureel genegeerd in onze vragen en kritiek. Wij vinden dit onbegrijpelijk en zeer verontrustend, zeker nu het wederom met verhoogde urgentie op de agenda is gezet.

Als regio verzoeken wij dat het Rijk alsnog afziet van het zout maken van het VZM. Zet deze gelden in voor andere, wél urgente problemen in dit watersysteem. Wij zijn er als regionale partijen van overtuigd dat maatregelen als het Deltaplan agrarisch waterbeheer, de terugdringing van nutriënten en zoutlekkage en het optimaal beschermen van huidige natuurwaarden voldoende zijn om dit prachtige gebied toekomstbestendig te maken voor natuur, recreatie en landbouw.

Met vriendelijke groet, namens allen:

Agrarische Natuurvereniging (ANV), Brabantse Wal IVN Groene Zoom Bergen op Zoom Jachthaven de Schapenput, De Heen Jachthaven Steenbergen, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), LTO Noord Goeree-Overflakkee, LTO Noord regio west, Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO), Natuur- & Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuurvereniging Tholen, Sportvisserij Goeree Overflakkee, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Viridis (Hoogerheide), Vereniging Namiro (Bergen op Zoom), Vliegvisvereniging Voorne Putte, Voetbalvereniging DBGC Oude-Tonge, Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, Vogelwerkgroep Goeree-Overflakkee, Algemene Waterschapspartij in Zeeland, Adviesgroep Borm & Huijgens, integraal waterbeheer, Adviesgroep De Haakse Zeedijk, Agro Centrum, Steenbergen, Akkerbouwbedrijf ‘Klein Tiengemeten’, Dinteloord, Akkerbouwbedrijf A.C. de Lint, Oude-Tonge, Akkerbouwbedrijf C. Burgers, Dinteloord, Akkerbouwbedrijf De Noordheen VOF, De Heen, Akkerbouwbedrijf J. Breure, Dinteloord, Akkerbouwbedrijf M.C. de Lint, Dinteloord, Akkerbouwbedrijf M.J. & M, Kooijman & H.E. de Jonge, Sint-Annaland, Akkerbouwbedrijf M.M. Vos –Verlinde, Dinteloord, Akkerbouwbedrijf NIVU, Oude-Tonge, Akkerbouwbedrijf P.J. van Dam, Dinteloord, Akkerbouwbedrijf W. Kopmans, Dinterloord, Autobedrijf gebr. Raaijmakers, Steenbergen, BI-JOVIRA, Ooltgensplaat, Buijs Eco Consult B.V., Hoogerheie, C.S. Hage, Kruisland, COROOS Conserven B.V., Kapelle, DA Drogisterij Van Oers, Steenbergen, Ecologisch adviesbureau Sandvicensis, Burgh-Haamstede, Eeterij Twee, Ooltgensplaat, Firma De Molenhoeve, Ooltgensplaat, Firma Het Groenewoud, Den Bommel, Firma J. Ras en Zonen, Den Bommel, Firma Korteweg, Ooltgensplaat, Firma van Es, landbouwbedrijf, Nieuwe-Tonge, Galathea B.V., Ooltgensplaat, Hage Agro B.V., Kruisland, Jac Dogterom & Zn, Ooltgensplaat, Jachtcentrum Dintelmond, Heijningen, Jacobs Agri, Nieuwe Tonge, Kameraadbouw, Ooltgensplaat, Kwekerij Prinsenland VOF, Dinteloord, Landbouwbedrijf M. Koert, De Heen, Landbouwbedrijf M. Korteweg, Ooltgensplaat, Logement ‘De Blauwe Sluis’, Steenbergen, Loonbedrijf A.J.G. van Rossum, Ooltgensplaat, Maatschap A. van Straalen, Ooltgensplaat, Maatschap Breure, Achthuizen, Maatschap Breure-Verhage, akkerbouw, Dinteloord, Maatschap C. en M. van Dijk, De Heen, Maatschap C.A.J. Simons, Steenbergen, Maatschap de Winter van Haperen, Kruisland, Maatschap Droogers, fruitteelt, Oud-Vossemeer, Maatschap G.J.A van Kempen en C.J.P van Kempen, Achthuizen, Maatschap Hoeve de Hond, akkerbouw, Dreischor, Maatschap Jacobs-Migielsen, Woensdrecht, Maatschap Knooke Maas, akkerbouw, Willemstad, Maatschap landbouwbedrijf Mijs-Reedijk, Achthuizen, Maatschap MAH & CMM van Tilbeurgh, akkerbouw, Oud-Vossemeer, Maatschap Maris, Biologische landbouw, Oude Molen, Maatschap Schrauwen-Deijkers, akkerbouw, Zevenbergschen Hoek, Maatschap Van der Spelt, Steenbergen, Maatschap van Dis, Achthuizen, Maatschap van Oorschot van der Slikke, Nieuw-Vossemeer, Maatschap W.P. de Neve-Kaasboer, vollegrondsteler, De Heen, Majoth Flower Bulbs BV, Oude-Tonge, Melkveebedrijf Groot Nieuwland , Achthuizen, Melkveebedrijf Meijer-Koenen, Ooltgensplaat, Nautic Rentals, Oude-Tonge, Restaurant Dintelmond, jachthaven Heijningen, Rubia Natural Colours, Steenbergen, Theunisse B.V., Steenbergen, Tuinderij Bevelander, Achthuizen, VidoFleur B.V., Ooltgensplaat, VOF "De Oude Dominee", Herkingen, VOF De Feijler, akkerbouw, Dinteloord, VOF De Schutter, Steenbergen, VOF Geluk, akkerbouw, Dinteloord, VOF Gommeren-Testers, Kruisland, VOF Heijfra, Kruisland VOF Krijnen-Aarts, Steenbergen, VOF landbouwbedrijf ‘De Witte’, Steenbergen, VOF landbouwbedrijf Van Nieuwenhuyzen, Kruisland, VOF Maris, akkerbouw, Heijningen, VOF Maris-Geluk, akkerbouw, Dinteloord, VOF Stoutjesdijk, Kruisland, VOF van der Heijden, Dinteloord, VOF van Heybeek, Oud-Vossemeer, VOF Verdonk, akkerbouw, Ooltgensplaat, A. Bevelander (LTO Flakkee, commissie Water), A. Clements (ecoloog), Klundert A. Strootman (vogelteller), Dinteloord, B. Rozemeijer (sportvisser), B. Stolk (sportvisser), Oude-Tonge C. Jacobusse, (ecoloog), ’s-Gravenpolder, C. Oostvogels G. Ouweneel (Schrijver, natuurbeschermer), Maasdam H. Bult (Vogelteller), Steenbergen J Paulus, Halsteren J. van Toren, Bergen op Zoom, J. Beijersbergen (bioloog), Kerkwerve, J.-E. Withagen, (voorzitter w.s.v. De Dintel), Dinteloord, K.D. van Straalen (ecoloog), Ooltgensplaat, L. Linnartz (ecoloog), Ooltgensplaat, L. van der Kallen, Ons Water (raadslid en waterschapbestuurder), Bergen op Zoom, M. Verweijen (bestuur HWL), Nieuw-Beijerland, P. Calle (ecoloog), Zaamslag, P. van der Giessen (Vogelteller), Langstraat, T. Jochems (sportvisser), Oude-Tonge en V. Leddy W. van Sanden.