23 mei 2019, Landelijk - De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) wijst op de gevolgen van het omschakelen van de puls visserij naar alternatieven zoals de boomkor. Voor de meeste vaartuigen zal worden overgeschakeld op de boomkorvisserij met wekkerkettingen. Een aantal van die schepen zullen vanwege diverse aanpassingen een nieuw certificaat moeten krijgen. Scheepseigenaren ontvangen binnenkort van ILT een brief met daarin tekst en uitleg. In Nederland bestaan drie groepen puls vissers die de komende maanden tot jaren zullen overschakelen op een andere vistechniek. Lees hieronder verder.

Drie groepen puls vissers

In Nederland bestaan drie groepen puls vissers die de komende maanden tot jaren zullen overschakelen op een andere verstechniek, te weten:

 • Groep 1, 22 vaartuigen die tot 1 juli 2021 mogen blijven pulsen.
 • Groep 2, 20 vaartuigen die tot 1 januari 2020 mogen blijven pulsen.
 • Groep 3, 37 vaartuigen, die per 1 juni 2019 moeten stoppen met pulsen.

De vaartuigen die behoren tot Groep 3 zullen de komende weken al overschakelen op de boomkorvisserij met wekkerkettingen of de twinrigvisserij. Voor hen geldt de hoogste urgentie om tijdig gecertificeerd te kunnen worden.

Inspectie vereist

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert alleen inspecties uit als er sprake is van veiligheids- of milieurisico’s. De ILT komt dus alleen controleren als het onduidelijk is of het schip na de verbouwing of aanpassing nog:

 • voldoende stabiel is;
 • voldoet aan de milieueisen t.a.v. de uitstoot;
 • veilig is voor de bemanning en de omgeving.

Gevolgen van overschakelen op de boomkor

Een klein aantal schepen gebruikt momenteel zowel een pulstuig als een conventioneel boomkor-tuig met wekkers. De meeste schepen zullen echter omgebouwd moeten worden. Het kan gaan om de volgende onderdelen:

 • het pulstuig vervangen door boomkortuig;
 • het ‘veilig stellen’ van de puls-uitrusting, inclusief bekabeling;
 • het waterdicht maken van doorvoering door dekken en schotten;
 • het aanpassen (verhogen) van het motorvermogen in verband met zwaarder boomkortuig.

De gevolgen hiervan voor de veiligheid en het milieu van deze aanpassingen kunnen zijn:

 • negatieve beïnvloeding van de stabiliteit door een zwaarder tuig, hoger motorvermogen;
 • ongewenste waterinlaat door niet afgesloten kabeldoorvoeringen;
 • meer uitstoot (emissie) door de motor wat gevolgen kan hebben voor het EIAPP certificaat.

Als gevolg daarvan zal de ILT:

 • een nieuwe set certificaten moeten afgeven in verband met een wijziging van het vermogen;
 • extra inspecties aan boord moeten uitvoeren, gericht op de:
  • stabiliteit, eventueel is een hellingproef nodig;
  • ‘veilig gestelde’ puls uitrusting.
 • extra documenten moeten keuren (indien nieuwe situatie afwijkt van oorspronkelijke situatie).

Eigen verklaring

Om te bepalen of er sprake is van risico’s worden scheepseigenaren verzocht een ‘eigen verklaring’ in te vullen en naar ILT te zenden. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of een inspectie nodig is.

Daarbij zijn twee situaties mogelijk:

A- Het vaartuig valt onder categorie 1 of 2 en alle vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord. In deze situatie komt de ILT geen inspectie uitvoeren en ontvangt u nieuwe certificaten (als dat nodig is).

B- Uw schip valt onder categorie 3. In deze situatie komt de ILT een inspectie uitvoeren en wordt u verzocht contact op te nemen voor het maken van een afspraak.

Brief met eigen verklaring

De brief die scheepseigenaren ontvangen en de bijbehorende eigen verklaring treft u hieronder aan.

Brief ILT – ombouw schip als gevolg van het pulsvisverbod Eigen verklaring einde puls

Eigen verklaring einde puls

Meer informatie

Derk Jan Berends

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Derk Jan Berends (zie foto), Tel. 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.